Каталог матеріалів

Урок №73 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Десятковий склад числа. Робота над задачами: аналіз задачі, схеми

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №73

Тема. Десятковий склад числа. Робота над задачами: аналіз задачі, схеми

Мета: ознайомити учнів із десятковим складом числа; удосконалювати вміння розв’язувати задачі: аналізувати та записувати до них схеми; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, як записувати та складати вирази; правильно обчислює вирази та порівнює їх з визначенням «на скільки…»; вміє розв’язувати задачі; порівнює іменовані числа; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Гра «Закінчи речення».

Слайд 4. Підготовчі вправи.

Слайд 5. Підготовчі вправи.

Актуалізація знань

Слайд 6. Повторення про одноцифрове та двоцифрове числа. Гра «Вилучи зайве число».

Слайд 7. Довідничок.

Слайд 8. Запис чисел.

Слайд 9. Робота над загадкою.

Слайд 10. Цікаві факти про вітер.

Слайд 11. Віршована задача.

Слайд 12. Робота з демонстраційним матеріалом.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із десятковим складом числа.

Слайд 14. Робота з підручником. Десятковий склад числа.

Слайд 15. Робота з підручником. Розклад числа на доданки.

Слайд 16. Робота з підручником. Розклад числа на доданки.

Слайд 17. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

 

Знаходження схеми та розв'язування задачі.

Слайд 19. Робота з підручником. Знаходження схеми та розв'язування задачі.

Слайд 20. Робота з підручником. Знаходження схеми та розв'язування задачі.
Слайд 21. Робота з підручником. Знаходження схеми та розв'язування задачі.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

 

III. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23-24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Логічне завдання. Гра «Знайди Жу-жуйка».

Слайд 33. Закріплення вивченого матеріалу.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Незакінчене речення».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні