Каталог матеріалів

Урок №73 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 73

Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3

Мета: формувати обчислювальні навички; закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; актуалізувати їх схематичне зображення; формувати вміння складати схеми до малюнків, які містять відношення різницевого порівняння; формувати вміння додавати до меншого числа більше; закріпити знання складу чисел, формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел; закріпити знання правила знаходження невідомого доданка, формувати вміння знаходити невідомий доданок; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє складати схеми до малюнків, які містять відношення різницевого порівняння; додавати до меншого числа більше; виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел; знає правила знаходження невідомого доданка, вміє знаходити невідомий доданок.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Математично-мовленнєве завдання.

Слайд 6. Вправа «Асоціативний кущ».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка три фігури наступні?

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

Закріплення знання взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; формування вмінь складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання.

Слайд 14. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання усно склади дві рівності на віднімання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь читати рівності різними способами.

Слайд 15-17. Завдання 2. Прочитай рівності 5 + 4 = 9 , 5 − 4 = 1 у різний спосіб за схемами. Добери схеми до кожної рівності. Що цікаве можна помітити.

Формування вмінь визначати, на скільки більше або менше одне число за інше.

Завдання № 3 виконується з коментарем.

Слайд 18. Завдання 3. Порівняй числа. Дізнайся, на скільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вміння описувати ситуацію за поданою схемою.

Слайд 20. Завдання 4. Опиши за малюнком ситуацію, до якої можна скласти подану схему.

Формування вміння додавати до меншого числа більше на основі переставного закону додавання.

Слайд 21. Завдання 5. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Яким законом слід скористатися? Знайди значення виразів за схемами.

Формування обчислювальних навичок.

Слайд 22. Завдання 6. Знайди значення виразів за схемами.

Закріплення вміння вимірювати довжину відрізка та креслити відрізок заданої довжини.

Слайд 23. Завдання 7. Виміряй довжини відрізків. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший за зелений; червоний довший від синього? Запиши відповідні вирази.

Слайд 24. Завдання 8. Накресли відрізок довжиною 8 см, а інший — на 2 см коротший.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.76).

Закріплення знання взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; формування вмінь складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання.

Слайд 26. Завдання 1. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання усно склади дві рівності на віднімання.

Закріплення вмінь визначати, на скільки більше або менше одне число за інше.

Слайд 27. Завдання 2. Порівняй числа. Дізнайся, на скільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком.

Закріплення вміння додавати до меншого числа більше на основі переставного закону додавання. З

Слайд 28. Завдання 3. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Яким законом слід скористатися? Знайди значення виразів за схемою.

Формування вміння описувати ситуацію за поданою схемою.

Слайд 29. Завдання 4. Опиши за малюнком ситуацію, до якої можна скласти подану схему.

Закріплення вміння вимірювати довжину відрізка.

Слайд 30. Завдання 5. Виміряй довжини відрізків. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого? Склади відповідний вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні