Каталог матеріалів

Урок №72 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 72

Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3

Мета: формувати обчислювальні навички; актуалізувати способи додавання і віднімання числа 3; скласти таблиці додавання і віднімання числа 3; на основі аналізу таблиць дійти висновку про зміну значення суми залежно від зміни першого доданка (при сталому другому), а також про зміну значення різниці залежно від зміни зменшуваного (при сталому від’ємнику); формувати вміння додавати до меншого числа більше, обчислювати значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати і віднімати число 3 частинами двома способами; складати таблиці додавання і віднімання числа 3; вміє додавати до меншого числа більше, обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Повторення складу чисел 4 – 10.

Слайд 7. Завдання від героїв казки «Рукавичка».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 3.

Слайд 15-16. Завдання 1. Розподіли вирази на дві групи. Запиши значення виразів першої групи ручкою, а значення виразів другої групи — олівцем.

Завдання № 2. Учні самостійно складають таблиці додавання і віднімання числа 3.

Слайд 17. Завдання 2. Склади таблиці додавання і віднімання числа 3. Досліди, як змінюється значення суми залежно від зміни доданка.

Формування поняття про зміну суми в залежності від зміни першого доданка.

Слайд 18. Завдання 3. Досліди, як зміна доданка впливає на значення суми.

Формування поняття про зміну різниці залежно від зміни зменшуваного.

Слайд 19.  Завдання 4. Досліди, як зміна зменшуваного впливає на значення різниці.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Закріплення знань вивчених табличних результатів.

Слайд 21. Завдання 5. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 22 Завдання 6. У Наталки довше волосся, ніж у Юлі, але коротше, ніж в Оленки. У Тетянки волосся коротше, ніж у Юлі, але довше, ніж у Катрусі. У кого з дівчаток волосся найдовше?

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.75).

Закріплення вмінь складати таблиці віднімання та додавання числа 3.

Слайд 24. Завдання 1. Прочитай таблиці. Досліди, як змінюється результат залежно від зміни компонента.

Слайд 25. Завдання 2. Досліди, як зміна доданка впливає на значення суми.

Слайд 26. Завдання 3. Досліди, як зміна зменшуваного впливає на значення різниці.

Слайд 27. Завдання 4. Виконай арифметичні дії за стрілками.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні