Каталог матеріалів

Урок №71 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 71

Тема. Додаємо і віднімаємо число 3

Мета: формувати обчислювальні навички; формувати вміння додавати і віднімати число 3 частинами двома способами; скоротити запис і міркування під час додавання та віднімання числа 3; закріпити знання правила різницевого порівняння та вміння знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого порівняння; закріпити правило знаходження невідомого доданка, формувати вміння знаходити невідомий доданок; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати і віднімати число 3 частинами двома способами; скорочувати запис і міркування під час додавання та віднімання числа 3; знає правила різницевого порівняння та вміє знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; схематично зображувати відношення різницевого порівняння; знає правило знаходження невідомого доданка, вміє знаходити невідомий доданок.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Віршоване завдання.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Що зображено на кресленні? Що ви знаєте про пряму лінію? Промінь? Відрізок? Назвіть кожну пряму. Які точки є початком променів. Скільки відрізків ви бачите?

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація вмінь додавати і віднімати число 3.

Слайд 15-16. Завдання 1. З яких двох чисел складається число 3? Знайди значення виразів двома способами за схемами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь додавати та віднімати число 3 частинами.

Слайд 17-18. Завдання 2. Знайди значення кожного виразу двома способами за схемами.

Закріплення вміння застосовувати переставний закон додавання.

Слайд 19. Завдання 3. Перестав доданки місцями та знайди значення сум.

Формування вміння виконувати схему до опису ситуацій.

Слайд 20. Завдання 4. В Оленки 6 червоних намистин, а рожевих — на 3 менше. Доповни схему. Склади рівність, щоб дізнатися про кількість рожевих намистин.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Завдання 5. У Жені 4 моделі літачків, а вертольотів — на 3 більше. Склади рівність, щоб дізнатися про кількість вертольотів.

Слайд 23. Завдання 6. У мишки було 7 яблук. Вона з’їла 3 яблука. Доповни схему. Запиши рівність, щоб дізнатися, скільки яблук залишилось. Прочитай рівність, назви компоненти та результат. Які відрізки їх ілюструють?

Розвиток логічного мислення.

Слайд 24. Завдання 7. Віднови знаки арифметичних дій в істинних рівностях.

Закріплення вмінь креслити відрізки.

Слайд 25. Завдання 8. Накресли відрізок довжиною 7 см.

Формування вміння читати рівності різними способами.

Слайд 26. Завдання 9. Знайди за схемами значення виразів. Що цікавого можна помітити?

Слайд 27. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.74).

Закріплення вмінь віднімати та додавати число 3.

Слайд 28-31. Завдання 1. З яких двох чисел складається число 3? Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Слайд 32-33. Завдання 2. Знайди значення кожного виразу двома способами за схемами.

Слайд 34. Завдання 3. Перестав доданки місцями та знайди значення сум.

Слайд 35-37. Завдання 4. Про що йдеться в реченнях? Що можна запитати про кількість кульок? Склади схему до кожної ситуації.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 38. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні