Каталог матеріалів

Урок №71 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Числа 11-15. Утворення, запис, читання чисел.

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №71

Тема. Числа 11-15. Утворення, запис, читання чисел. Задача на знаходження решти. Відтворення малюнка.

Мета: ознайомити учнів із числами 11-15; навчити учнів утворювати, записувати, читати числа 11-15; розширити вміння розв’язувати задачі на знаходження решти; вчити відтворювати малюнок; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця знає, як записувати та складати вирази; правильно обчислює вирази та порівнює їх з визначенням «на скільки…»; вміє розв’язувати задачі; порівнює іменовані числа; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Гра «Доповни до 10».

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Доповни до 10».

Актуалізація знань

Слайд 5. Лічба десятками.

Слайд 6. Лічба десятками.

Слайд 7. Підготовчі вправи. Складання рівностей.

Слайд 8. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 9. Математичний диктант.

Слайд 10. Перевірка математичного диктанту.

Слайд 11. Вправа «Асоціативний кущ»

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Математично – мовленнєве завдання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Утворення чисел 11-15.

Слайд 14. Робота із демонстраційним матеріалом.

Слайд 15. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 16. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 17. Робота з підручником. Утворення, запис, читання чисел.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

Удосконалення вмінь та навичок.

Слайд 19. Робота з підручником. Вправа «Намистинки».

Слайд 20. Робота з підручником. Запис чисел 11-15.

Слайд 21. Робота з підручником. Розвязування задачі.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23-24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Пальчикова гімнастика.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Рухлива вправа.

Слайд 31. Закріплення вивченого матеріалу. Усне розв’язування задачі.

Слайд 32. Закріплення вивченого матеріалу. Усне розв’язування задачі.

Слайд 33. Лічба десятками.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні