Каталог матеріалів

Урок №70 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо вирази на дві дії.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 70

Тема. Вивчаємо вирази на дві дії

Мета: формувати обчислювальні навички, здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення з поняттям задачі; актуалізувати поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; ознайомити учнів із правилом порядку дій у виразах на дві дії; формувати вміння: обчислювати значення виразів на дві дії; вимірювати довжину відрізків; креслити відрізки заданої довжини; виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; виконувати схему до опису ситуації; закріпити уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття - доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; ознайомлений із правилом порядку дій у виразах на дві дії; вміє обчислювати значення виразів на дві дії; вимірювати довжину відрізків; креслити відрізки заданої довжини; виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; виконувати схему до опису ситуації; має уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Гра «Хто швидше зліпить сніжки».

Слайд 7. Віршоване завдання.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Математичний диктант.

Слайд 13-14. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

  1. Формування вмінь додавати та віднімати число 3.

Слайд 15. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 16. Завдання 2. Добери до малюнка вирази. Спробуй скласти ще один.

Слайд 17. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

  1. Формування вміння виконувати схему до опису ситуацій.

Слайд 18. Завдання 4. У Юрчика було 4 роботи. Йому подарували ще 3. Доповни схему. Склади рівність, за якою дізнаємось, скільки стало роботів у Юрчика. Прочитай рівність, називаючи компоненти та результат. Які відрізки їх ілюструють?

Слайд 19. Завдання 5. У Сашка було 6 роботів. 4 роботи він віддав другові. Доповни схему. Склади рівність, за якою дізнаємось, скільки роботів залишилося в Сашка. Прочитай рівність, називаючи компоненти та результат. Які відрізки їх ілюструють?

Слайд 20. Рухлива вправа.

Формування вміння добирати схему до малюнка.

Слайд 21. Завдання 6. На озері 3 чаплі, а лебедів — на 2 більше. Доповни відповідну схему та склади до неї рівність.

Формування вмінь добирати малюнок до виразу.

Слайд 22. Завдання 7. Добери малюнок до виразу: 5+2 .

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.72).

Закріплення вмінь віднімати та додавати число 3.

Слайд 24. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 25. Завдання 2. Знайди значення виразів.

Слайд 26. Завдання 3. Добери до малюнка вирази. Спробуй скласти ще один.

Слайд 27. Завдання 4. В Івана 6 вантажівок, а легкових автомобілів — на 2 менше. Доповни відповідну схему та склади до неї рівність.

Слайд 28. Завдання 5. Як проілюструвати на схемі, скільки стало пташок у кожному випадку? Склади відповідні рівності.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні