Каталог матеріалів

Урок №69 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Будуємо відрізки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 69

Тема. Будуємо відрізки

Мета: формувати уявлення про довжину та її вимірювання, вміння будувати відрізки заданої довжини; здійснювати підготовчу роботу до ознайомлення з поняттям задачі; актуалізувати поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; формувати вміння вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки; ознайомити учнів із процесом креслення відрізків заданої довжини; ознайомити із позначенням відрізків буквами латинського алфавіту; формувати вміння: будувати відрізки заданої довжини; виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; виконувати схему до розповіді-ситуації; обчислювати значення виразів на дві дії, розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про довжину та її вимірювання, вміє будувати відрізки заданої довжини; має поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшення на кілька одиниць, зменшення на кілька одиниць; вміє вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки; креслити відрізки заданої довжини; вміє виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; виконувати схему до розповіді-ситуації; обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Гра «Збираємо мед».

Слайд 8. Віршоване завдання.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 13. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Математичний диктант.

Слайд 14-15. Математичний диктант.

Актуалізація знань учнів про відрізок, вміння вимірювати його довжину.

Слайд 16. Завдання 1. Відшукай відрізок. Виміряй його довжину.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 17. Завдання 2. Визнач довжину кожного відрізка.

Слайд 18. Завдання 3. Виміряй довжини відрізків за допомогою лінійки.

Ознайомлення з процесом креслення відрізків заданої довжини.

Слайд 19. Завдання 4. Наведи кольоровим олівцем відрізки, коротші за 7 см.

Слайд 20. Завдання 5. Розглянь, як слід будувати відрізок. Здогадайся, якої довжини відрізок буде побудовано.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Первинне закріплення вміння креслити відрізки заданої довжини.

Слайд 22. Завдання 6. Побудуй відрізок довжиною 8 см. Побудуй відрізок, який на 2 см довший від попереднього відрізка.

Формування вмінь виконувати схему до розповідей-ситуацій.

Слайд 23. Завдання 7. До кожної ситуації постав запитання щодо кількості банок варення. Добери відповідні схеми, склади вирази.

Слайд 24. Завдання 8. У парку гралися 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Доповни схему. Покажи дужкою, скільки всього дітей. Склади відповідну рівність. Прочитай її, називаючи компоненти та результат. Які відрізки їх ілюструють?

Слайд 25 Завдання 9. У парку гралися 6 дітей. Із них 4 дівчинки, решта — хлопчики. Доповни схему. Який відрізок ілюструє перший доданок? другий доданок? суму? Склади рівність, за якою дізнаємося, скільки гралося хлопчиків.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.72).

Закріплення знань про довжину відрізків та її вимірювання.

Слайд 27. Завдання 1. Виміряй довжини відрізків за допомогою лінійки.

Слайд 28. Завдання 2. Розглянь, як слід будувати відрізок. З’ясуй, якої довжини відрізок буде побудовано.

Слайд 29. Завдання 3. Побудуй відрізок завдовжки 9 см. Побудуй відрізок, який на 1 см коротший за попередній відрізок.

Слайд 30. Завдання 4. До кожної ситуації постав запитання щодо кількості прикрас для волосся в дівчаток. Добери відповідні схеми, склади вирази.

Слайд 31. Завдання 5. Знайди невідомі доданки.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні