Каталог матеріалів

Урок №68 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вимірюємо довжини відрізків. Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 68

Тема. Вимірюємо довжини відрізків

Мета: формувати уявлення про величину довжина, формувати вміння вимірювати довжину; актуалізувати поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; формувати вміння: вимірювати довжину відрізка за допомогою моделі сантиметра та лінійки; виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок. Закріпити уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання, вміння складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання; формувати вміння обчислювати значення виразів на дві дії; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про величину довжина, вміє вимірювати довжину; розуміє поняття доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, збільшення на кілька одиниць, зменшення на кілька одиниць; вміє вимірювати довжину відрізка за допомогою моделі сантиметра та лінійки; виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; має уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання, вміє складати з однієї рівності на додавання дві на віднімання; обчислювати значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

  1. Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

Слайд 8. Математична задача.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Що зображено на малюнку? Як називається ця лінія? Що ви знаєте про пряму? Назвіть кожну точку на прямій (за кольором). Які точки є кінцями відрізків? Які точки є початками променів? Що ви знаєте про промінь?

Математичний диктант.

Слайд 14-15. Математичний диктант.

Актуалізація способів вимірювання довжин відрізків «на око» та укладанням моделей сантиметра.

Слайд 16. Завдання 1. З’ясуй, яка стрічка довша. Як це можна перевірити?

Слайд 17. Завдання 2. Порівняй довжини відрізків «на око». Наведи відрізок, довший від першого, синім олівцем. Відрізок, коротший від першого, наведи зеленим олівцем.

Слайд 18. Завдання 3. Виміряй довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра. Запиши результати.

Слайд 19. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 20. Завдання 4. Досліди лінійку. За допомогою моделі сантиметра визнач, якою є довжина відрізка між сусідніми найдовшими поділками.

Первинне закріплення вимірювання відрізків за допомогою лінійки.

Слайд 21. Завдання 5. Розглянь, як вимірювати довжину відрізка. Виміряй довжину якогось предмета з твого рюкзака.

Слайд 22. Завдання 6. Розглянь, як учень приклав лінійку до відрізка. У чому учень помилився?

Слайд 23. Завдання 7. Перевір, чи правильно визначили довжини відрізків.

Формування вміння вимірювати відрізки за допомогою лінійки.

Слайд 24. Завдання 8. Виміряй довжини відрізків за допомогою лінійки. Згадай, що прикладати лінійку слід так, щоб з початком відрізка збігалася нульова поділка, а не початок лінійки. Запиши результати.

Закріплення вмінь додавати та віднімати.

Слайд 25 Завдання 9. Встав пропущені знаки арифметичних дій.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.71).

Закріплення знань про довжину відрізків та її вимірювання.

Слайд 27. Завдання 1. Виміряй довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра. Запиши результати.

Слайд 28. Завдання 2. Досліди лінійку. Розглянь, як вимірювати довжину відрізка. Виміряй довжину якогось предмета з твого рюкзака.

Слайд 29. Завдання 3. Розглянь, як учениця приклала лінійку до відрізка. У чому вона помилилася?

Слайд 30. Завдання 4. Перевір, чи правильно учень визначив довжини відрізків.

Слайд 31. Завдання 5. Виміряй довжини відрізків за допомогою лінійки.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні