Каталог матеріалів

Урок №67 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 67

Тема. Додаємо і віднімаємо числа

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; закріпити знання про компоненти та результат додавання і віднімання, зміст словосполучень збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; закріпити схематичну інтерпретацію додавання і віднімання, різницевого порівняння; формувати вміння: додавати й віднімати число трьома різними способами; знаходити невідомий доданок; знаходити значення математичних виразів на дві дії. Закріпити знання складу чисел; розвивати в учнів логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти ознайомлений з поняттям зменшуване, від’ємник, значення різниці та назвами компонентів і результату дії віднімання; вміє знаходити значення виразів на дві дії; додавати і віднімати число 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; складати рівність за малюнком; добирати вираз до описаної ситуації та її схематичної інтерпретації.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Математичні приклади. Гра «Увімкни світло».

Слайд 6. Математична задача.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Скільки прямих? Відрізків? Променів? Що ви знаєте про них?

Математичний диктант.

Слайд 12-13. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 14. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Формування вмінь додавати і віднімати число 3 двома способами.

Слайд 15. Завдання 2. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Слайд 16-17. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Закріплення знань про склад числа 9, 8.

Слайд 18. Завдання 4. Згадай склад чисел. Склад якого числа записано? Яких пар не вистачає?

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь ставити запитання до ситуації, описаної в тексті, добирати до неї схему та складати вираз.

Слайд 20. Завдання 5. Що можна запитати про кількість солодощів у кожній ситуації? Добери відповідну схему, склади рівність.

Закріплення вмінь порівнювати числа.

Слайд 21. Завдання 6. Числа, які менші за 6, збільш на 2. Числа, які більші від 6, зменш на 2. Запиши результати.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 22. Завдання 7. Чи можна із п’яти паличок скласти два трикутники? Мишеня впевнене, що впорається із цим завданням. А як ти вважаєш, чи достатньо паличок? Скільки сторін у кожному трикутнику?

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.70).

а) Усний рахунок.

Слайд 24. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

б) Закріплення вмінь ставити запитання до ситуації, описаної в тексті, добирати до неї схему та складати вираз.

Слайд 25. Завдання 2. Що можна запитати про кількість журналів у кожній ситуації? Добери відповідну схему, склади рівність.

в) Закріплення вмінь додавати і віднімати число 3 двома способами.

Слайд 26-27. Завдання 3. Знайди значення виразів двома способами.

Слайд 28. Завдання 4. Знайди значення виразів за схемою.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30-31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні