Каталог матеріалів

Урок №66 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Називаємо компоненти та результат дії віднімання: зменшуване, від’ємник, різниця.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 66

Тема. Називаємо компоненти та результати дії віднімання

Мета: формувати поняття зменшуване, від’ємник, значення різниці, формувати обчислювальні навички; актуалізувати назви компонентів і результату дії додавання, схематичні інтерпретації дій додавання і віднімання; ознайомити учнів з назвою компонентів і результату дії віднімання; формувати вміння: знаходити значення виразів на дві дії; додавати і віднімати число 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; складати рівність за малюнком; добирати вираз до описаної ситуації та її схематичної інтерпретації. Закріпити знання складу чисел і вміння виконувати віднімання на основі складу числа; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти ознайомлений з поняттям зменшуване, від’ємник, значення різниці та назвами компонентів і результату дії віднімання; вміє знаходити значення виразів на дві дії; додавати і віднімати число 3 двома способами; знаходити невідомий доданок; складати рівність за малюнком; добирати вираз до описаної ситуації та її схематичної інтерпретації.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Усний рахунок.

Слайд 15. Завдання 1. Кожне число першого рядка зменш на 2; кожне число другого рядка зменш на 1.

Актуалізація знань про математичний вираз «різниця».

Слайд 16. Завдання 2. Знайди значення різниць. Прочитай рівності на додавання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з назвою компонентів і результату дії віднімання.

Слайд 17. Завдання 3. У равлика було 5 повітряних кульок. Дві з них він не втримав. Поясни схему. Склади рівність і дізнайся, скільки кульок залишилося.

Слайд 18. Завдання 4. Запам'ятай, як називаються числа при відніманні. Що цікаве в цих назвах можна помітити? Запам'ятай, як називають результат арифметичної дії віднімання.

Первинне закріплення знань про назви чисел при відніманні.

Слайд 19. Завдання 5. Знайди значення різниць. Склади відповідні рівності.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Закріплення знань про назви чисел при відніманні та навичок додавання і віднімання чисел 1,2.

Слайд 21. Завдання 6. Підкресли однією рискою зменшуване, двома рисками — від’ємник. Обчисли значення різниць.

Формування вмінь пояснювати схему, складену відповідно до ситуації та добирати до неї вираз.

Слайд 22. Завдання 7. Над лататтям кружляли 10 метеликів. Із них 7 жовтих, решта — сині. Який відрізок на схемі позначає кількість синіх метеликів? Добери відповідний вираз. Розмалюй метеликів.

Формування вмінь додавати і віднімати число 3 двома способами.

Слайд 23-24. Завдання 8. Склади рівність, щоб знайти невідомий доданок.

Формування вмінь складати рівність до малюнків.

Слайд 25-26. Завдання 9. Склади рівність до кожного малюнка.

Слайд 27. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.69).

а) Закріплення знань про значення різниць та сум.

Слайд 28. Завдання 1. Знайди значення різниць; сум. Прочитай рівності на додавання, використавши слова «доданок», «сума».

Слайд 29. Завдання 2. Прокоментуй малюнок. Поясни схему. Розглянь, як складено рівність.

Слайд 30. Завдання 3. Обчисли значення різниць. Прочитай рівності з назвами компонентів і результату.

б) Актуалізація вміння складати рівності за малюнками.

Слайд 31-32 Завдання 4. Склади рівність до кожного малюнка.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні