Каталог матеріалів

Урок №65 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 65

Тема. Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка

Мета: формувати вміння знаходити невідомий доданок за сумою та іншим доданком; формувати обчислювальні навички; актуалізувати навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел; актуалізувати означення арифметичної дії віднімання та його застосування для знаходження значень різниць; актуалізувати назви компонентів і результату додавання, схематичне зображення додавання; ознайомити учнів із правилом знаходження невідомого доданка та формувати вміння знаходити невідомий доданок; формувати вміння додавати і віднімати число 3 двома способами; формувати вміння знаходити значення виразів на дві дії; закріпити уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє знаходити невідомий доданок за сумою та іншим доданком; додавати і віднімати числа 1, 2, 0, однакові числа; вміє називати компоненти і результати дії додавання; знаходити невідомий доданок і віднімати число 3 двома способами; знаходити значення виразів на дві дії.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Вправа «Терези». Обчисліть значення сум.

Слайд 8. Віршована задача.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 14. Усне опитування.

Актуалізація складу числа 10.

Слайд 15. Завдання 1. Доповни числа до 10. Запиши і прочитай рівності.

Актуалізація вміння складати рівності за кісточками доміно.

Слайд 16. Завдання 2. Що відомо? Яке число є сумою? Яке — доданком? Що не відомо? Склади рівність, щоб дізнатися, який доданок «сховався» за аркушем.

Актуалізація назв компонентів і результату дії додавання.

Слайд 17-18. Завдання 3. Мишеня знайшло 5 малинок і 3 полунички. Перевір, чи правильно воно визначило загальну кількість ягід. Із рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з правилом знаходження невідомого доданка.

Слайд 19. Завдання 4. Мишеня знайшло 8 ягід. Із них 3 полунички, решта — малинки. Скільки мишеня знайшло малинок? Розглянь, як знаходили невідоме число.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Первинне закріплення правила знаходження невідомого доданка.

Слайд 21. Завдання 5. На кожній схемі покажи дужками доданки і суму. Знайди невідомий доданок, запиши відповідну рівність.

Формування вміння знаходити невідомий доданок.

Слайд 22. Завдання 6. Склади рівності, за допомогою яких знайдемо невідомий доданок.

Формування вмінь додавати і віднімати число 3 двома способами.

Слайд 23-24. Завдання 5. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 25. Завдання 8. Визнач, які знаки арифметичних дій пропущено в істинних рівностях. Поясни свою відповідь.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.68).

а) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 27. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

б) Актуалізація вміння складати рівності за кісточками доміно.

Слайд 28. Завдання 2. Що відомо? Яке число є сумою? Яке — доданком? Що невідомо? Склади рівність, щоб дізнатися, який доданок «сховався» за аркушем.

Слайд 29. Завдання 3. Перевір, чи правильно складено рівність. З рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Слайд 30. Завдання 4. За кожною схемою назви доданки і суму. Знайди невідомий доданок, запиши відповідну рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні