Каталог матеріалів

Урок №64 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Фізичні вправи і здоров’я

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №64. Тема «Фізичні вправи і здоров’я»

Очікувані результати: учні формують уявлення про вплив спорту на здоров’я; усвідомлюють інформацію про фізичні вправи і їх вплив на здоров’я; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про вплив спорту на здоров’я; усвідомити інформацію про фізичні вправи і їх вплив на здоров’я; учити спостерігати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення до свого здоров’я; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, цеглинки LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Чи знаєте ви...

Повідомлення теми і мети уроку

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником-

Слайд 5. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 6. Візьміть до уваги. -

Слайд 7. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 8. Поміркуй.

Слайд 9. Досліджуємо.

Слайд 10. Досліджуємо.

Слайд 11. Досліджуємо.

Слайд 12. Досліджуємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 13  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 15.  Сторінка 45. Вправа 1. Поміркуй.

Слайд 16.  Сторінка 45. Вправа 2.Поміркуй.

Слайд 17.  Сторінка 45. Вправа 3. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 18.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайди 19-30. Пограємо.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 31.  Висновок

Слайд 32. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 33. Рефлексія «Емоційна ромашка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні