Каталог матеріалів

Урок №64 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 64

Тема. Додаємо і віднімаємо число 3

Мета: формувати вміння додавати та віднімати число 3 різними способами; узагальнити вивчене про числа 1–10, склад цих чисел, удосконалювати обчислювальні навички; закріпити навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел; формувати вміння обчислювати значення виразів у дві дії; закріпити поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць» та схематичне зображення ситуацій, що містять ці поняття; закріпити поняття математичного виразу «різниця»; розвивати увагу, логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє додавати та віднімати число 3 різними способами; узагальнити вивчене про числа 1–10, склад цих чисел, удосконалює обчислювальні навички; вміє додавати і віднімати числа 1, 2, 0, однакові числа; формувати вміння обчислювати значення виразів у дві дії; має поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць» та схематичне зображення ситуацій, що містять ці поняття; має поняття математичного виразу «різниця».

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Математичні приклади. Гра «Увімкни світло».

Слайд 7. Математична задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка..

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Які фігури зображені на малюнку? Якого кольору точки? Скільки їх? Чим є точка на малюнку ліворуч? [Початком променів.] А точки на малюнку праворуч? [Кінцями відрізка і початками променів.] Скільки прямих можна провести через одну точку? Скільки прямих можна провести через дві різні точки?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Актуалізація збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 14 Завдання 1. Кожне число в першому рядку збільш на 1; у другому рядку — зменш на 1; у третьому рядку — збільш на 2; у четвертому — зменш на 2.

Слайд 15-16. Завдання 2. Склади вираз, щоб дізнатися про кількість олівців у коробці. Якщо можеш, знайди значення виразів.

Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії.

Слайд 17. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди значення різниць.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь доавати і віднімати число 3 двома способами.

Слайд 20-21. Завдання 5. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Формування вмінь добирати до ситуації схему та вираз.

Слайд 22. Завдання 6. Сашко виконав 10 завдань, а Наталка — на 2 завдання менше. Обери схему, на якій знаком питання позначено, скільки завдань виконала Наталка. Добери відповідний вираз.

Слайд 23. Завдання 7. Придумай ситуацію, до якої можна скласти вираз: 7–2 . Добери до виразу схему.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 24.  Завдання 8. У Домовичка були сухарики трьох видів — пшеничні, житні та вівсяні. Він розклав сухарики в три торбинки. Вийшло 5, 7 і 9 скибочок. Пшеничних сухариків було більше, ніж житніх, але менше, ніж вівсяних. Скільки було сухариків кожного виду?

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.67).

а) Закріплення поняття «збільшити на…», «зменшити на …».

Слайд 26. Завдання 1. Знайди значення різниць.

б) Закріплення поняття «більше на …», «менше на …».

Слайд 27. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемою.

Слайд 28-30. Завдання 3. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Слайд 31. Завдання 4. Сергій виконав 5 завдань, а Яна — на 2 завдання менше. Обери схему, на якій знаком питання позначено, скільки завдань виконала Яна. Добери відповідний вираз.

Слайд 32. Завдання 5. Прокоментуй малюнок. Постав запитання, на яке можна відповісти за допомогою виразу 4 + 2. Добери схему.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні