Каталог матеріалів

Урок №63 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 63

Тема. Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3

Мета: актуалізувати знання складу чисел; ознайомити учнів зі знаходженням значень виразів на дві дії, зі способом додавання і віднімання числа 3; учити додавати і віднімати число 3 у два способи; закріпити уявлення про відношення різницевого порівняння, поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць»; аналізувати схематичне зображення різницевого порівняння; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, мовлення учнів;

Очікувані результати: здобувач освіти знає склад чисел; вміє знаходити значення виразів на дві дії, ознайомлений зі способом додавання і віднімання числа 3; вміє додавати і віднімати число 3 у два способи; має уявлення про відношення різницевого порівняння, поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць»; вміє аналізувати схематичне зображення різницевого порівняння.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Математичні приклади. Гра «Веселі санчата».

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація уявлень про зміст понять «збільшити на кілька одиниць», «зменшити на кілька одиниць».

Слайд 14. Завдання 1. Добери малюнок до вимоги. У клітинках справа запиши, скільки стало фруктів.

Слайд 15. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способами додавання і віднімання числа 3.

Слайд 16-17. Завдання 3. У кожній парі виразів усно знайди значення першого. Яке значення матиме другий вираз у парі?

Слайд 18. Рухлива вправа.

Первинне закріплення додавання і віднімання числа 3.

Слайд 19-20. Завдання 4. Розглянь, як проілюстровано виконання арифметичних дій на числовому промені. Закінчи обчислення.

Закріплення додавання і віднімання числа 3.

Слайд 21-22. Завдання 5. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Формування вмінь виконувати схематичну інтерпретацію відношення різницевого порівняння.

Слайд 21. Завдання 6. Прокоментуй малюнок. Поясни схему, склади відповідну рівність.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.66).

а) Закріплення поняття «збільшити на…», «зменшити на …».

Слайд 25. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемою.

б) Закріплення поняття «більше на …», «менше на …».

Слайд 26. Завдання 2. У кожній парі виразів усно знайди значення першого виразу. Здогадайся, яке значення матиме другий вираз у парі?

Слайд 27-28. Завдання 3. Виконай арифметичні дії за числовим променем.

Слайд 29-30. Завдання 4. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Слайд 31. Завдання 5. Прокоментуй малюнок. Поясни схему, склади рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні