Каталог матеріалів

Урок №62 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Задачі. Обчислення значень виразів

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №62

Тема. Задачі на визначення, «на скільки років старший». Обчислення значень виразів.

Мета: ознайомити учнів із задачами на визначення «на скільки років старший»; вчити правильно обчислювати значення виразів та порівнювати їх; удосконалити навички розв’язування задач різних видів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє розв’язувати задачі на визначення «на скільки років старший»; правильно обчислює значення виразів та порівнює їх; вміє називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Повторення таблиці додавання та віднімання числа 4.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Гра «Математичні сніжки».

Актуалізація знань

Слайд 5. Повторення вивченого матеріалу. Усне розв'язування задач.

Слайд 6. Повторення вивченого матеріалу. Усне розв'язування задач.

Слайд 7. Робота над загадкою.

Слайд 8. Робота над загадкою.

Слайд 9. Робота над загадкою.

Слайд 10. Робота над загадкою.

Слайд 11. Робота над загадкою.

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Слухання вірша.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Задачі на визначення, «на скільки років старший».

Слайд 14. Робота з підручником. Розв'язування задачі.

Слайд 15. Робота з підручником. Розв'язування задачі.

Слайд 16. Робота з підручником. Складання нерівностей.

Слайд 17. Робота з підручником. Складання нерівностей.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

 

Обчислення виразів.

Слайд 19. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 20. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 21. Робота з підручником. Доповнення числа до 10.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23-24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Логічна задача.

Слайд 33. Логічна задача.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні