Каталог матеріалів

Урок №62 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Сума: а + b, різниця: а – b

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 62

Тема. Дізнаємось про математичний вираз «різниця»

Мета: закріпити поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць», відношення різницевого порівняння, збільшення або зменшення на кілька одиниць та їх схематичне зображення; ознайомити з поняттям математичного виразу «різниця»; закріпити знання взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, означення дії віднімання; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти розуміє поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць», відношення різницевого порівняння, збільшення або зменшення на кілька одиниць та їх схематичне зображення; ознайомлений з поняттям математичного виразу «різниця»; закріплює знання взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання, означення дії віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5. Математичні приклади. Гра «Веселі санчата».

Слайд 6. Віршована задача.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 11. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація схематичної інтерпретації збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 13. Завдання 1. Учень поклав на парту 6 жовтих квадратів, а червоних на 1 більше. Учениця поклала на парту 6 жовтих квадратів, а червоних на 2 менше. Що позначають відрізки на схемах? Скільки червоних квадратів поклав учень? поклала учениця? Склади відповідні рівності.

Слайд 14. Завдання 2. До кожної схеми добери вираз.

Актуалізація способу дії зі збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Слайд 15-16. Завдання 3. Кожне число збільш на 1; зменш на 1; збільш на 2; зменш на 2.

Слайд 17. Завдання 4. Скільки стане об’єктів, якщо їх кількість на першому малюнку збільшити на 2? на другому малюнку зменшити на 2? на третьому — зменшити на 3? Запиши відповідні рівності.

Слайд 18. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям математичного виразу «різниця».

Слайд 19-20. Завдання 5. Розбий вирази на дві групи. Спочатку усно знайди значення виразів на додавання, потім — на віднімання.

Первинне закріплення поняття різниці.

Слайд 21. Завдання 6. Спочатку обчисли значення різниць, потім — значення сум.

Формування вмінь складати рівності за схемами.

Слайд 22. Завдання 7. До кожної схеми придумай запитання. Склади відповідну рівність.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 23. Завдання 8. Оленка бігає швидше від Наталки, а Наталка швидше від Тетянки. Чи зможе Оленка наздогнати Тетянку?

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.65).

а) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

б) Закріплення поняття «більше на …», «менше на …».

Слайд 26. Завдання 2. До кожної схеми добери вираз.

Слайд 27. Розбий вирази на дві групи. Спочатку усно знайди значення виразів на додавання, потім — на віднімання.

Слайд 28. Завдання 4. Обчисли значення різниць.

Слайд 29. Завдання 5. До кожної схеми придумай запитання, склади рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні