Каталог матеріалів

Урок №61 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 61

Тема. Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць

Мета: формувати поняття різницевого порівняння (більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць); учити подавати їх схематично; учити знаходити число, що на кілька одиниць більше або менше, ніж дане; учити читати рівності у різні способи; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням; виховувати старанність.

Очікувані результати: здобувач освіти розуміє поняття різницевого порівняння (більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць); вміє подавати їх схематично; вміє знаходити число, що на кілька одиниць більше або менше, ніж дане; читати рівності у різні способи.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математичні приклади.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць».

Слайд 14. Завдання 1. Попрацюй з геометричними фігурами.

Слайд 15. Завдання 2. Вибери вираз, за яким дізнаємося про число, яке на 1 більше, ніж 8; про число, яке на 2 менше, ніж 5.

Слайд 16. Завдання 3. Попрацюй з арифметичними штангами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям «Збільшити на кілька одиниць».

Слайд 17. Завдання 4. У Тимофія було 4 роботи. Йому подарували ще 1. Як змінилася кількість роботів? Поясни, що позначають схема та рівність.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Ознайомлення з поняттям «зменшити на кілька одиниць».

Слайд 18. Завдання 5. Завдання 5. Скільки шестикутників було спочатку? Скільки прикрили аркушем? Як змінилася кількість шестикутників? Поясни, що означають схеми і рівність.

Закріплення поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць».

Слайд 20-21. Завдання 6. Розглянь малюнки. Скільки м’ячів у кошику? Скільки бананів у коробці? До кожного малюнка добери вираз, знайди його значення.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.64).

а) Закріплення поняття «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць».

Слайд 23-24. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

б) Закріплення поняття «стільки ж і 1», «стільки ж без 1».

Слайд 25-26. Завдання 2. Розглянь схеми. Як змінилася кількість іграшок у другому випадку? Поясни складені вирази.

Слайд 27. Завдання 3. Прокоментуй малюнки. До кожного малюнка добери вираз, знайди його значення.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29-30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні