Каталог матеріалів

Урок №60 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Різницеве порівняння чисел

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №60

Тема. Різницеве порівняння чисел. Задачі

Мета: ознайомити учнів із тим, як здійснювати різницеве порівняння чисел; вчити правильно розв’язувати вирази та порівнювати їх; удосконалити навички розв’язування задач різних видів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє здійснювати різницеве порівняння чисел; розв’язує задачі вивчених видів; правильно розв’язує та порівнює вирази; правильно порівнює числа; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба від 1 до 10 в порядку зростання та в порядку спадання.

Актуалізація знань

Слайд 4. Повторення вивченого матеріалу. Усне розв'язування задач.

Слайд 5. Повторення вивченого матеріалу. Усне розв'язування задач.

Слайд 6. Робота над загадкою.

Слайд 7. Логічне завдання.

Слайд 8. Гра «Увімкни світло»

Слайд 9. Гра «Увімкни світло»

Слайд 10. Асоціативний кущ.

Слайд 11. Математично – мовленнєве завдання.

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Робота з математичними матеріалами.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Різницеве поріняння.

Слайд 14. Робота з підручником. Різницеве порівняння.

Слайд 15. Довідничок.

Слайд 16. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 17. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 18. Гімнастика для очей.

Порівняння чисел

Слайд 19. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 20. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 21. Робота з підручником. Порівняння.

Слайд 22. Робота з підручником. Геометричні фігури.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Пальчикова гімнастика.

Слайд 29. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота в зошиті.

Слайд 32. Логічне завдання.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 34. Рефлексія. Вправа «Пори року». Вгадайте пору року, оберіть цеглинку».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні