Каталог матеріалів

Урок №59 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Моделюємо різницеве порівняння. Різницеве відношення — різниця.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 59

Тема. Моделюємо різницеве порівняння

Мета: закріпити знання правила різницевого порівняння та вміння знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого порівняння; розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням; виховувати старанність, товариськість, стимулювати пізнавальний інтерес.

Очікувані результати: здобувач освіти знає правила різницевого порівняння та вміє знаходити, на скільки одне число більше або менше за інше; схематично зображувати відношення різницевого порівняння.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6. Математичні приклади. Гра «Робимо сік».

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Актуалізація правила різницевого порівняння.

Слайд 14. Завдання 1. Попрацюй з геометричними фігурами.

Слайд 15. Завдання 2. На скільки лимонів більше, ніж апельсинів? Склади подібні запитання для однокласників.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі схематичним зображенням відношення ріницевого порівняння.

Слайд 16. Завдання 3. Попрацюй з арифметичними штангами.

Первинне закріплення схематичної інтерпретації відношення різницевого порівняння.

Слайд 17. Завдання 4. На скільки бабок більше, ніж жабок? На скільки жабок менше, ніж бабок? Розглянь, як це позначено на схемі. Добери відповідний вираз. Знайди різницю між кількістю тварин.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення схематичної інтерпретації відношення різницевого порівняння.

Слайд 19. Завдання 5. Добери до кожної схеми малюнок. Знайди різницю між кількістю яблук і груш у кожному випадку. Запиши відповідні вирази.

Слайд 20-21. Завдання 6. Золоті та срібні монети розкладено так, як показано на малюнках. Перевір, чи правильно складено до малюнків схеми. Склади рівності.

Слайд 22. Завдання 7. Доповни схеми. Склади за схемами рівності.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.62) Закріплення знань про відношення різницевого порівняння.

Слайд 24. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 2. На скільки морквин більше, ніж зайчиків? На скільки зайчиків менше, ніж морквин? Розглянь, як це позначено на схемі. Добери відповідний вираз. Знайди різницю.

Слайд 26. Завдання 3. Добери до кожної схеми малюнок. Знайди різницю між кількістю об’єктів на кожному малюнку. Запиши відповідні вирази.

Слайд 32. Завдання 4. Склади рівності за схемами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 29. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні