Каталог матеріалів

Урок №58 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Обчислення значень виразів. Задачі

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №58

Тема. Обчислення значень виразів. Задачі. Порівняння виразів, іменованих чисел.

Мета: вчити учнів правильно обчислювати вирази; розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; удосконалювати вміння додавати та віднімати в межах 10 та правильно порівнювати іменовані числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє правильно обчислювати вирази; розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; додавати та віднімати в межах 10 та правильно порівнювати іменовані числа; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Лічба у порядку зростання від 1 до 10.

Слайд 4. Гра «Потяг»

Актуалізація знань.

Слайд 5. Усне опитування.

Слайд 6. Робота над загадкою.

Слайд 7. Робота над загадкою.

Слайд 8. Робота над загадкою.

Слайд 9. Підготовчі вправи. Складання рівностей.

Слайд 10. Мотивація навчальної діяльності. Математично – мовленнєве завдання.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Обчислення виразів.

Слайд 12. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 13. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 14. Робота з підручником. Порівняння чисел.

Слайд 15. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 16. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення вміння розвязувати задачі.

Слайд 17. Робота з підручником. Розв’язування задачі.

Слайд 18. Робота з підручником. Розв’язування задачі.

Слайд 19. Робота з підручником. Робота з геометричними фігурами.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

 

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 30. Робота у зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Робота над загадкою.

Слайд 31. Пори року.

Слайд 32. Розшифровка та розгадування прикладів.

Слайд 33. Мовно-геометрична вправа.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Обмін думками».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні