Каталог матеріалів

Урок №58 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо різницеве порівняння. На скільки більше? На скільки менше?

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 58

Тема. Досліджуємо різницеве порівняння

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар і визначати кількість елементів, що залишилися без пари; на основі порівняння двох груп предметів формувати в учнів розуміння різницевого порівняння чисел; закріплювати знання таблиць додавання і віднімання чисел 1, 2; ознайомити учнів із правилом різницевого порівняння; розвивати математичне мовлення, логічне мислення учнів; виховувати інтерес до навчання, старанність.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати предметні множини способом утворення пар і визначати кількість елементів, що залишилися без пари; на основі порівняння двох груп предметів розуміє різницеве порівняння чисел; знає таблиці додавання та віднімання чисел 1, 2; ознайомлений із правилом різницевого порівняння;

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Математичні приклади. Гра «Веселі санчата».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Актуалізація способу порівняння чисел складанням пар.

Слайд 13. Завдання 1. Попрацюй з геометричними фігурами.

Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги».

Слайд 14. Завдання 2. Попрацюй з арифметичними штангами.

Слайд 15-16. Завдання 3. Порівняй кількість елементів множин способом складання пар. Обведи об’єкти, яким не вистачило пари. Запиши відповідні нерівності.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з відношенням різницевого порівняння.

Слайд 17-19. Завдання 4. Яке число більше? Яке менше? На скільки більше або менше?

Первинне закріплення відношення різницевого порівняння.

Слайд 20-21. Завдання 5. На скільки яблук більше? На скільки черв’ячків менше?

Слайд 22. Рухлива вправа.

Ознайомлення з правилом різницевого порівняння.

Слайд 23. Завдання 6. Склади пари «бабка — мак». Скільки об’єктів мають пару? Яка різниця між кількістю бабок і маків? Що означають числа в рівності?

Первинне закріплення правила різницевого порівняння.

Слайд 24. Завдання 7. З’єднай комах у пари «гусениця — метелик». Яка різниця в кількості комах? Склади відповідну рівність.

Слайд 25. Завдання 8. За допомогою якого виразу дізнаємось, на скільки равликів більше, ніж жаб, і на скільки жаб менше, ніж равликів? Обведи цей вираз.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.61) Закріплення знань про відношення різницевого порівняння.

Слайд 27. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 28-30. Завдання 2. Розглянь дві групи об’єктів на кожному малюнку. Яке число більше? Яке — менше? На скільки більше або менше?

Слайд 31. Завдання 3. Склади пари «метелик — мак». Скільки об’єктів мають пару? Яка різниця між кількістю метеликів і маків? Що позначають числа в поданій рівності?

Слайд 32. Завдання 4. За допомогою якого виразу дізнаємося, на скільки рибок більше, ніж гачків, і на скільки гачків менше, ніж рибок?

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні