Каталог матеріалів

Урок №57 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Задачі. Обчислення в межах 10

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №57

Тема. Обчислення значень виразів. Задачі на зменшення на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел.

Мета: вчити учнів правильно обчислювати вирази; розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; удосконалювати вміння додавати та віднімати в межах 10 та правильно порівнювати іменовані числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє правильно обчислювати вирази; розв’язувати задачі на зменшення на кілька одиниць; додавати та віднімати в межах 10 та правильно порівнювати іменовані числа; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Підготовчі вправи. Лічба парами в порядку зростання.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Лічба парами в порядку спадання.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Робота над загадкою.

Слайд 6. Підготовчі вправи. Завдання від героїв казки «Рукавичка».

Слайд 7. Усне опитування.

Слайд 8. Підготовчі вправи. Робота з геометричним матеріалом.

Слайд 9. Робота над загадкою.

Слайд 10. Віршована задача.

Слайд 11. Логічне завдання.

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Робота з демонстраційним матеріалом.

Слайд 13. Мотивація навчальної діяльності. Робота з демонстраційним матеріалом.

Слайд 14. Мотивація навчальної діяльності. Робота з демонстраційним матеріалом.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 15. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Розвязування задач.

Слайд 16. Робота з підручником. Зменшення числа на 3.

Слайд 17. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Поняття «на 2 менше».

Слайд 18. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Поняття «на 2 менше».

Слайд 19. Колективне обговорення та аналіз задачі.

Слайд 20. Гімнастика для очей.

 

Удосконалення вмінь знаходити значення виразів.

Слайд 21. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 22. Робота з підручником. Обчислення виразів.

 

Слайд 23. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 24. Робота з підручником. Порівняння іменованих чисел.

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 26. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Пальчикова гімнастика.

Слайд 30. Робота у зошиті.

Слайд 31. Робота в зошиті.

Слайд 32. Рухлива вправа.

Слайд 33. Робота з геометричним матеріалом. Вправа «Прикрась рукавичку».

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія. Вправа «Рюкзачок».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні