Каталог матеріалів

Урок №57 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Птахи

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

Урок №57. Тема «Птахи»

Очікувані результати: учні формують уявлення про птахів та їх особливості; усвідомлюють інформацію про осілих і перелітних птахів; засвоюють знання на місце життя та продукти харчування птахів; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про птахів, як частину живої природи; учити спостерігати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження навколишнього середовища; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, цеглинки LEGO.

Хід уроку

Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

- Під веселу музику станемо в коло і привітаємось теплими обіймами.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Розгадай загадку.

Слайд 5. Розгадай загадку.

Слайд 6. Розгадай загадку.

Слайд 7. Розгадай загадку.

Слайд 8. Розгадай загадку.

Слайд 9. Розгадай загадку.

Слайд 10. Розгадай загадку.

Повідомлення теми і мети уроку

Сьогодні ми поговоримо про птахів та їх особливості.

Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником

Слайд 11. Візьміть до уваги.

Слайд 12. Візьміть до уваги.

Слайд 13.  Запам’ятай.

Слайд 14.  Слухаємо. Розповідаємо.

Фізкультхвилинка

Слайд 15  Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 17.  Сторінка 26. Вправа 1. Поміркуй.

Слайд 18.  Сторінка 26. Вправа 2.Поміркуй.

Слайд 19.  Сторінка 26. Вправа 3. Поміркуй.

Слайд 20.  Сторінка 27. Вправа 4. Поміркуй.

Слайд 21.  Сторінка 27. Вправа 5. Поміркуй.

Фізкультхвилинка

Слайд 22.  Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 23. Сторінка 27. Вправа 6. Поміркуй.

Слайд 24  Сторінка 28. Вправа 7. Поміркуй.

Слайд 25. Сторінка 28. Вправа 8. Поміркуй.

Усвідомлення набутих знань

Слайд 26.  Висновок

Слайд 27. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 28. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні