Каталог матеріалів

Урок №57 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 57

Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2

Мета: закріпити та узагальнити вміння та навички учнів виконувати додавання і віднімання чисел 1, 2; скласти таблиці додавання та віднімання числа 2; дослідити залежність зміни суми від зміни одного з доданків при сталому іншому доданку; формувати обчислювальні навички; розвивати вміння розрізняти та класифікувати геометричні фігури; формувати у дітей прийоми розумової діяльності — уважність, спостережливість, кмітливість; розвивати логічне мислення та мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати наполегливість, старанність, взаємодопомогу.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє виконувати додавання і віднімання чисел 1, 2; складати таблиці додавання та віднімання числа 2; розуміє залежність зміни суми від зміни одного з доданків при сталому іншому доданку; вміє розрізняти та класифікувати геометричні фігури.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 6-7. Математичні приклади. Гра «Фокус».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Закріплення способу додавання і віднімання числа 2.

Слайд 14. Завдання 1. Розподіли вирази на дві групи. Запиши значення виразів першої групи ручкою, а значення виразів другої групи — олівцем.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з таблицями додаванняі віднімання числа 2.

Слайд 15. Завдання 2. Склади таблицю додавання числа 2. Як змінюється перший доданок? На скільки? Як змінюється значення суми? На скільки? Зроби висновок. Склади та прочитай таблицю віднімання числа 2.

Первинне закріплення висновку про зміну суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку.

Слайд 16. Завдання 3. Розглянь рівності в стовпчиках. Поміркуй, як змінюється перший доданок. Як зміниться значення суми?

Слайд 17. Рухлива вправа.

Закріплення знань табличних випадків додавання та віднімання, а також додавання та віднімання чисел 0,1,2 та віднімання однакових чисел.

Слайд 18. Завдання 4. Перестав доданки місцями та обчисли значення виразів.

Слайд 19-20. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Закріплення уявлення про арифметичну дію віднімання та її застосування до обчислення значень різниць.

Слайд 21. Завдання 6. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Слайд 22. Завдання 7. Запиши склад числа 10. Встав пропущені числа.

Слайд 23. Завдання 8. Згадай, що означає «відняти». Доповни та поясни обчислення.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.60)

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 2.

Слайд 25. Завдання 1. Прочитай таблиці. Як змінюється перший доданок у таблиці додавання? Як змінюється значення суми?

Слайд 26. Завдання 2. Перестав доданки місцями та знайди значення виразів.

Слайд 27. Завдання 3. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Слайд 28. Завдання 4. Згадай, що означає «відняти». Доповни та поясни обчислення. Знайди значення решти виразів за схемою.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні