Каталог матеріалів

Урок №56 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Віднімання кількох чисел

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №56

Тема. Віднімання кількох чисел. Задачі. Обчислення в межах 10.

Мета: вчити учнів віднімати кілька чисел; розв’язувати задачі різних типів; удосконалювати вміння додавати та віднімати в межах 10; розвивати вміння порівнювати вирази і числа; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: учень/учениця вміє віднімати кілька чисел; називає головні слова у задачі та визначає їх; розв’язує задачі різних типів та вміє порівнювати вирази; користується числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання в межах 10; називає склад чисел; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Числова розминка. Лічба від 0 до 10 в порядку зростання.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Числовий ряд.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Робота над загадкою.

Слайд 6. Усне опитуванняю.

Слайд 7. Підготовчі вправи. Гра «Увімкни світло».

Слайд 8. Підготовчі вправи. Гра «Увімкни світло».

Слайд 9. Математично – мовленнєве завдання.

Слайд 10. Вправа «Асоціативний кущ».

Слайд 11. Мотивація навчальної діяльності. Робота з математичними матеріалами.

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Віднімання кількох чисел.

Слайд 13. Робота з підручником. Віднімання кількох чисел.

Слайд 14. Довідничок.

Слайд 15. Робота з підручником. Віднімання кількох чисел.

Слайд 16. Робота з підручником. Віднімання кількох чисел.

Слайд 17. Гімнастика для очей.

 

Розвязування задач та визначення головних слів.

Слайд 18. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Головні слова задачі.

Слайд 19. Робота з підручником. Розв'язування задачі. Головні слова задачі.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика.

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Робота над загадкою.

Слайд 31-32. Повторення вивченого матеріалу. Склад чисел.

Слайд 33. Робота з конструктором «LEGO».

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні