Каталог матеріалів

Урок №56 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 56

Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0,1,2

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1, числа 0, віднімання однакових чисел, назви компонентів і результату арифметичної дії додавання, поняття математичного виразу «сума», взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування), добирати малюнок до виразу; учити будувати міркування шляхом виконання завдань з логічним навантаженням; розвивати логічне мислення та мовлення учнів.

Очікувані результати: здобувач освіти знає способи і вміє давати і віднімати числа 0,1,2; знає назви компонентів і результат арифметичної дії додавання, має поняття математичного виразу «сума», взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; вміє додавати і віднімати число 2 (скорочені міркування), добирати малюнок до виразу.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Усний рахунок. Встав пропущене число.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Закріплення навичок додавання і віднімання числа 1, 0, віднімання однакових чисел.

Слайд 13. Завдання 1. Знайди значення сум. Прочитай вирази, які мають значення 0.

Слайд 14. Завдання 2. Обведи лінією хмаринки, вирази в яких мають значення менше за 5.

Закріплення поняття «сума» як математичного виразу.

Слайд 15. Завдання 3. Завдання 3. Запиши суми чисел. Знайди значення виразів.

Закріплення знань взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 16. Завдання 4. Запиши склад числа 6. Склади відповідні рівності на додавання. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Закріплення вмінь додавати та віднімати число 2.

Слайд 17. Завдання 5. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування вмінь добирати до сюжетного малюнка схему та вираз.

Слайд 19. Завдання 6. Добери до малюнка схему та вираз.

Формування вмінь складати схему до малюнка і рівність до схеми.

Слайд 20. Завдання 7. Склади схему до малюнка. Запиши відповідну рівність.

Слайд 21. Завдання 8. На полиці в магазині лежало 10 смартфонів, а продали 2 смартфони. Допоможи Улянці з’ясувати, скільки смартфонів залишилося. Виконай схему, запиши рівність.

Формування вмінь вимірювати довжину відрізків за допомогою смужки завдовжки 10 см.

Слайд 22. Завдання 9. Виміряй довжини відрізків.

Закріплення вмінь додавати та віднімати число 2.

Слайд 23. Завдання 10. Обчисли значення виразів за схемами.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.59)

Закріплення поняття «сума» як математичного виразу.

Слайд 25. Завдання 1. Знайди значення сум. Знайди значення решти виразів.

Формування уявлення про арифметичну дію віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання та віднімання.

Слайд 26. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 27. Завдання 3. Запиши суми та знайди їх значення. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Закріплення вмінь добирати до схеми малюнок та малюнок до схеми.

Слайд 28. Завдання 4. Добери до малюнка схему та вираз.

Слайд 29. Завдання 5. Склади схему до малюнка. Запиши відповідну рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні