Каталог матеріалів

Урок №55 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо число 2.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 55

Тема. Додаємо і віднімаємо число 2

Мета: : закріпити способи додавання і віднімання числа 2, назви компонентів і результату дії додавання, математичного виразу «сума», уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання, означення арифметичної дії віднімання; учити користуватися ним під час знаходження значень виразів на основі складу числа; формувати вміння складати вираз за малюнком, добирати схему до виразу; здійснювати підготовчу роботу до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, до різницевого порівняння; учити будувати міркування шляхом виконання логічних завдань;

Очікувані результати: здобувач освіти знає способи і вміє давати і віднімати число 2; складати по 2 приклади на додавання та віднімання, знає назви компонентів та результату дії додавання, має поняття математичного виразу «сума»; поняття про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; вміє користуватися переставним законом додавання; знає склад чисел 2-10; добирати до схеми малюнок та виконувати схему до малюнка.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 12-13. Математичний диктант.

Актуалізація переставного закону додавання.

Слайд 14. Завдання 1. Склади рівності, переставивши доданки місцями. У якому випадку значення виразу обчислити легше?

Слайд 15. Завдання 2. Які вирази мають однакове значення? Чи обов’язково для відповіді на запитання обчислювати значення виразів? Поясни, чому.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Формування вмінь додавати і віднімати число 2.

Слайд 16. Завдання 3. Обчисли значення виразів за схемами.

Закріплення знань взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 17. Завдання 4. Знайди значення виразів за схемами. Прокоментуй розв’язання.

Закріплення вмінь виконувати малюнок до схеми.

Слайд 18. Завдання 5. Виконай малюнок до схеми. Запиши відповідну рівність.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування уявлення про арифметичну дію віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання та віднімання.

Слайд 20. Завдання 6. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Закріплення складу числа та складання рівностей на додавання і віднімання на основі складу числа.

Слайд 21. Завдання 7. Запиши склад числа 7. Виконай віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання.

Слайд 22. Завдання 8. Запиши склад числа 8. Встав пропущені числа.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 23. Завдання 9. Із пшеничного, житнього й вівсяного борошна випекли хлібину, батон і печиво. Відомо, що хлібину випекли не з пшеничного борошна, печиво не з пшеничного і не з житнього. З якого борошна випекли кожен продукт?

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.57)

Формування вмінь додавати і віднімати число 2.

Слайд 25. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами.

Формування уявлення про арифметичну дію віднімання на основі взаємозв’язку дій додавання та віднімання.

Слайд 26. Завдання 2. Згадай склад числа 10. Доповни рівності.

Слайд 27. Завдання 3. Згадай склад числа 6. Виконай віднімання на основі взаємозв'язку дій додавання та віднімання.

Закріплення вмінь добирати до схеми малюнок та малюнок до схеми.

Слайд 28. Завдання 4. Розглянь малюнок. Придумай ситуацію відповідно до схеми та виразу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні