Каталог матеріалів

Урок №54 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 54

Тема. Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання

Мета: закріпити способи додавання і віднімання числа 1 та 2, знання назв компонентів і результату дії додавання, поняття математичного виразу «сума»; формувати поняття про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; учити складати з однієї рівності на додавання дві рівності на віднімання; формувати вміння користуватися в обчисленнях переставним законом додавання; закріпити знання складу чисел; формувати вміння добирати до схеми малюнок; розвивати логічне мислення, увагу.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє давати і віднімати числа 1, 2; складати по 2 приклади на додавання та віднімання, знає назви компонентів та результату дії додавання, має поняття математичного виразу «сума»; поняття про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; вмівє користуватися переставним законом додавання; знає склад чисел 2-10; добирати до схеми малюнок.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Підготовча робота до збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Актуалізація поняття суми.

Слайд 13. Завдання 1. Знайди усно значення виразів. Назви значення сум у порядку збільшення.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 14. Завдання 2. Попрацюйте із кісточками доміно.

Слайд 15. Завдання 3. Склади рівності за схемами. Пригадай, що одержимо, якщо від суми двох чисел віднімемо один доданок.

Закріплення знання складу чисел, формування вмінь виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел.

Слайд 16. Завдання 4. Згадай склад поданих чисел і заповни порожні клітинки.

Закріплення вміння вимірювати відрізки за допомогою моделі сантиметра.

Слайд 17. Завдання 5. Виміряй довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Закріплення переставного закону додавання, формування вмінь застосовування для обчислень.

Слайд 19. Завдання 6. Запиши склад числа 10. Встав пропущені числа.

Слайд 20. Завдання 7. Прочитай рівності в кожному стовпчику. Перевір, істинні вони чи хибні. Виправ помилки.

Слайд 21. Завдання 8. Перестав доданки місцями та знайди значення сум.

Формування вміння добирати малюнок до схеми.

Слайд 22. Завдання 9. Виконай схему до малюнка. Запиши відповідну рівність.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.57)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 24. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Закріплення взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 25. Завдання 2. Склади рівності за схемами. Досліди, що одержимо, якщо від суми двох чисел віднімемо один доданок.

Слайд 26. Завдання 3. Згадай склад числа 9. Які числа пропущено в рівностях?

Слайд 27. Завдання 4. Перестав доданки місцями та знайди значення сум.

3) Закріплення вмінь виконувати схему до малюнка.

Слайд 28. Завдання 5. Виконай схему до малюнка. Запиши відповідну рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30-31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні