Каталог матеріалів

Урок №53 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. a + b = с, с – a = b, с – b = a.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 53

Тема. Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання

Мета: давання і віднімання; закріпити вміння дітей складати по 2 приклади на додавання та віднімання, знання назв компонентів та результату дії додавання, поняття математичного виразу «сума»; формувати поняття про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання; удосконалювати обчислювальні навички; узагальнити знання складу чисел; розвивати логічне мислення, мовлення учнів.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє давати і віднімати в межах 10; складати по 2 приклади на додавання та віднімання, знає назви компонентів та результату дії додавання, має поняття математичного виразу «сума»; поняття про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

а) Гра «На 1 більше і на 1 менше». Назвіть число на 1 більше від числа на картках.

Слайд 5-6. Гра «На 1 більше і на 1 менше». Назвіть число на 1 більше від числа на картках.

б) Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 7-8. Математична естафета «Порівняй». Виграє та команда, учасники якої матимуть найменшу кількість помилок. Встав пропущені числа.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 14. Усне опитування.

Актуалізація способу додавання і віднімання числа 1, знання назв компонентів і результату арифметичної дії додавання.

Слайд 15. Завдання 1. Знайди значення сум. У кожному випадку підкресли перший доданок однією рискою, другий доданок двома, значення суми обведи в кружок. Значення решти виразів запиши олівцем.

Слайд 16. Завдання 2. Запиши суми та знайди їх значення.

Слайд 17. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі взаємозв’язком арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 18. Завдання 3. Попрацюй з арифметичними штангами.

Закріплення взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 19. Завдання 4. Яка смужка ілюструє перший доданок? другий доданок? Що є сумою? Аркушем прикрий спочатку перший доданок, а потім другий. Що залишається?

Слайд 20. Завдання 5. Розглянь, як у кожному випадку склали другу рівність із першої.

Слайд 21. Завдання 6. Розглянь, як у кожному випадку склали другу рівність із першої.

Слайд 22. Завдання 7. У Миколки є карамельки та шоколадні цукерки. Всього в хлопчика 9 цукерок. Скільки серед них може бути карамельок, а скільки — шоколадних цукерок? Заповни таблицю.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 23. Завдання 8. У будинку 10 поверхів. Микола стоїть на 5 поверсі, якщо лічити зверху, а Оленка на 5 поверсі, якщо лічити знизу. Чи стоять вони на одному поверсі?

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.56)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Закріплення взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Слайд 26. Завдання 2. Прочитай рівності, користуючись підказкою.

Слайд 27. Завдання 3. Склади за кісточками доміно можливі рівності на додавання і віднімання.

Слайд 28. Завдання 4. Яка смужка ілюструє перший доданок? другий доданок? Що є сумою? Аркушем прикрий спочатку перший доданок, а потім другий. Що залишається?

Слайд 29-30. Завдання 5. Прокоментуй записи. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади рівності на віднімання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32-33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні