Каталог матеріалів

Урок №52 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вимірюємо довжини відрізків. 1 сантиметр — 1 см.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 52

Тема. Вимірюємо довжини відрізків. Сантиметр

Мета: формувати поняття про довжину відрізка як числа сантиметрів, що вміщуються на даному відрізку; актуалізувати способи порівняння відрізків завдовжки («на око», накладанням); ознайомити з міркою — 1 см; учити вимірювати довжину відрізків у спосіб укладання моделей сантиметра; закріпити склад чисел, назви компонентів дії додавання; закріпити вміння додавати і віднімати число 1, застосовувати переставний закон додавання; розвивати логічне мислення учнів, увагу, пам’ять; виховувати інтерес до математики.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про довжину відрізка як числа сантиметрів, що вміщуються на даному відрізку; вміє порівнювати відрізки завдовжки («на око», накладанням); ознайомлений з міркою — 1 см; вміє вимірювати довжину відрізків у спосіб укладання моделей сантиметра; знає склад чисел, називає компоненти дії додавання; вміє додавати і віднімати число 1, застосовувати переставний закон додавання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

  1. Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

а) Підготовчі вправи. Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

Слайд 6. Підготовчі вправи. Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

б) Весела задача.

Слайд 7. Весела задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Актуалізація способів порівняння довжин відрізків.

Слайд 13. Завдання 1. «Розклади» олівці по коробочках. Розфарбуй коробочки в кольори відповідних олівців.

Слайд 14. Завдання 2. На кожному малюнку порівняй відрізки за довжиною. Який відрізок найдовший? найкоротший?

Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги».

Слайд 15. Завдання 3. Попрацюй з арифметичними штангами.

Слайд 16. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом порівняння відрізків за довжиною вимірювання.

Слайд 17. Завдання 4. Порівняй відрізки за довжиною кроками. Чи можна їх порівняти «на око»? прикладанням?

Слайд 18. Завдання 5. Скільки мірок уміщується в кожному відрізку?

Ознайомлення з одиницею вимірювання довжини – 1 см.

Слайд 19. Завдання 6. Як ти вважаєш, якою міркою — червоною, зеленою чи жовтою — виміряли кожний відрізок? Що означають цифри: 0, 1, 3, 4, 5?

Формування уявлення про сантиметр як одиницю вимірювання довжини та процес вимірювання довжини.

Слайд 20. Завдання 7. Розглянь, як виміряли довжину відрізка способом укладання моделей сантиметра.

Слайд 21. Завдання 8. Виміряй довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра крокуванням.

Слайд 22. Завдання 9. Виміряй довжини відрізків.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.55)

1) Актуалізація способів порівняння довжин відрізків.

Слайд 24. Завдання 1. На кожному малюнку порівняй відрізки за довжиною. Який відрізок найдовший? найкоротший?

2) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

3) Формування уявлення про сантиметр як одиницю вимірювання довжини та процес вимірювання довжини.

Слайд 26. Завдання 3. Порівняй відрізки за довжиною «на око».

Слайд 27. Завдання 4. З’ясуй, якою міркою вимірювали довжину кожного відрізка. Назви результати вимірювання.

Слайд 28. Завдання 5. Розглянь, як виміряли довжину відрізка способом укладання моделей сантиметра. Так само виміряй довжини решти відрізків.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30-31. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні