Каталог матеріалів

Урок №50 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 50

Тема. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1

Мета: актуалізувати уявлення про сутність додавання і віднімання; скласти таблиці додавання та віднімання числа 1; дослідити залежність зміни суми від зміни одного з доданків при сталому іншому доданку; формувати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення та мовлення учнів; збагачувати словниковий запас.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про сутність додавання і віднімання; вміє складати таблиці додавання та віднімання числа 1; обчислювати вирази в межах 10.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-7. Усний рахунок.

б) Віршована задача.

Слайд 8. Віршована задача.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 14. Усне опитування.

Актуалізація способу додавання і віднімання числа 1.

Слайд 15. Завдання 1. Розподіли вирази на дві групи. Запиши значення виразів першої групи ручкою, значення виразів другої групи — олівцем.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 1.

Слайд 16. Завдання 2. Склади таблиці додавання і віднімання числа 1. Як змінюються перші доданки? Як змінюються значення сум? Що можна цікаве помітити?

Закріплення навичок додавання і віднімання 0, 1, 2 та однакових чисел.

Слайд 17. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 18. Завдання 4. Виконай арифметичні дії за стрілками.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Формування вмінь складати схему і вираз до сюжетного малюнка, вміння складати рівності за схемами.

Слайд 20. Завдання 5. Прокоментуй малюнки. Доповни схеми, склади відповідні рівності.

Формування навичок додавання та віднімання за схемами.

Слайд 21. Завдання 6. Попрацюйте із кісточками доміно.

Слайд 22. Завдання 7. Склади рівності за схемою.

Формуваня навичок додавання і віднімання числа 1, числа 0.

Слайд 23. Завдання 8. Вставте пропущені числа.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 24. Завдання 9. Чарівниця перетворила деякі числа на букви. Здогадайся, яким буде результат.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.53)

1) Ознайомлення з таблицями додавання і віднімання числа 1.

Слайд 26. Завдання 1. Прочитай таблиці додавання і віднімання числа 1. Закрий аркушем результати. Спробуй назвати результати.

2) Закріплення вмінь додавати числа 0, 1, 2.

Слайд 27. Завдання 2. Виконай арифметичні дії за стрілками.

3) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 3. Попрацюйте із математичними матеріалами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні