Каталог матеріалів

Урок №49 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 49

Тема. Додаємо і віднімаємо числа 0,1, 2

Мета: : закріпити розуміння суті додавання і віднімання; учити складати схему та вираз до сюжетного малюнка; формувати навички додавання і віднімання нуля, віднімання однакових чисел, уміння додавати та віднімати число 2; закріпити знання назв компонентів та результату арифметичної дії додавання; закріпити навички складання рівностей за схемами; розвивати логічне мислення.

Очікувані результати: здобувач освіти володіє прийомами додавання і віднімання нуля; додавати і віднімати числа 1, 2; віднімати однакові числа, знає назви компонентів та результату дії додавання; вміє складати ріності за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

  1. Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Підготовчі вправи. Усний рахунок.

Слайд 5-6. Усний рахунок.

б) Віршована задача.

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь та навичок.

Закріплення вміння написання цифр від 0 до 10.

Слайд 14. Завдання 1. Запиши числа на числовому промені.

Закріплення вмінь додавати та віднімати 0, 1, 2.

Слайд 15-16. Завдання 2. Знайди значення виразів.

Слайд 17-18. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Закріплення вмінь добирати малюнок та вираз до схеми.

Слайд 19. Завдання 4. Добери малюнок та вираз до схеми.

Закріплення знань про склад чисел 10, 7, 9.

Слайд 20. Завдання 5. Запиши склад чисел.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Закріплення вмінь добирати схему і вираз до сюжетного малюнка, вміння добирати та складати рівності за схемами.

Слайд 22-23. Завдання 6. Добери схему та вираз до малюнка.

Закріплення навичок складати рівності на додавання та віднімання за схемами.

Слайд 24. Завдання 8. Доповни схеми. До кожної схеми склади дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

  1. Робота за підручником (с.52)

1) Закріплення вмінь додавати та віднімати 0, 1 та однакові числа.

Слайд 26. Завдання 1. Знайди значення виразів.

2) Закріплення вмінь додавати число 2 за схемами.

Слайд 27-29. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

3) Закріплення вмінь добирати до малюнка схему та вираз.

Слайд 30. Завдання 3. Добери до малюнка схему та вираз.

4) Закріплення вмінь добирати до схеми малюнок.

Слайд 31. Завдання 4. Добери до схеми малюнок.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні