Каталог матеріалів

Урок №48 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Додавання і віднімання чисел 8 і 9

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №48

Тема. Додавання і віднімання чисел 8 і 9.

Мета: ознайомити учнів з додаванням та відніманням чисел 8 і 9; вчити користуватися числовим відрізком під час розв'язування прикладів на віднімання та додавання; удосконалювати навички учнів знаходити різницю та суму чисел за малюнками; вчити встановлювати взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: знає як додавати та віднімати числа 8 і 9; вміє користуватися числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання; встановлює взаємозв’язок між діями додавання та віднімання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Робота з віршем.

Слайд 4. Підготовчі вправи. Склад числа 8.

Слайд 5. Підготовчі вправи. Склад числа 8.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Робота над загадкою.

Слайд 7. Підготовчі вправи. Склад числа 9.

Слайд 8. Підготовчі вправи. Склад числа 9.

Слайд 9. Підготовка до математичного диктанту.

Слайд 10-11. Математичний диктант.

Слайд 12. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 13. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із додаванням і відніманням числа 8 і 9.

Слайд 14. Робота з підручником. Додавання і віднімання числа 8 і 9.

Слайд 15. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 16. Робота з підручником. Обчислення виразів.

Слайд 17. Гімнастика для очей.

 

Розвязування задач.

Слайд 18. Робота з підручником. Розвязування задач.

Слайд 19. Робота з підручником. Розвязування задач.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21-22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Робота в зошиті.

Слайд 26. Пальчикова гімнастика.

 

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Робота в зошиті.

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Логічне завдання.

Слайд 31. Цікаві факти.

Слайд 32-33. Математично-мовленнєве завдання.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 35. Малюнкова рефлексія.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні