Каталог матеріалів

Урок №47 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 47

Тема. Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0

Мета: ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання нуля; формувати навички додавання і віднімання числа 1, додавати і віднімати число 2; закріпити правило віднімання однакових чисел, знання складу чисел, уміння подавати число у вигляді суми двох чисел, складати рівність на віднімання з даним числом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв’язку між діями додавання і віднімання через складання рівностей до кісточок доміно.

Очікувані результати: здобувач освіти володіє прийомами додавання і віднімання нуля; додавати і віднімати числа 1, 2; віднімати однакові числа, знає склад чисел, уміє подавати число у вигляді суми двох чисел, складати рівність на віднімання з даним числом.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Математичні приклади. Гра «Збираємо мед».

Слайд 6. Математичні приклади. Гра «Збираємо мед».

б) Віршована задача.

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічний диктант (виконується в робочому зошиті).

Слайд 12. Графічний диктант.

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація уявлення про натуральний ряд чисел.

Слайд 14. Завдання 1. Встанови, чи є числовий ряд натуральним. Яке число зайве? Чи можеш продовжити натуральний ряд чисел?

Слайд 15. Завдання 2. Знайди значення виразів. Підкресли значення сум.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з правилом додавання нуля.

Слайд 16. Завдання 3. Склади за кожною кісточкою доміно дві рівності на додавання.

Первинне закріплення правила додавання нуля.

Слайд 17. Завдання 4. Розбий рівності на дві групи. Що спільного в кожній групі?

Первинне закріплення правил додавання нуля і віднімання нуля від числа.

Слайд 18. Завдання 5. Здогадайся, що спільного в рівностях. Що цікавого можна помітити?

Слайд 19-20. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Формування вмінь додавати і віднімати число 2.

Слайд 22-23. Завдання 7. Що означає «додати 2»? «відняти 2»? Знайди за схемою значення виразів.

Формування вмінь складати рівності за схемами та малюнками.

Слайд 22-23. Завдання 8. Уяви, що відрізками позначено кількість цукерок. Склади рівності за схемами.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 24. Завдання 9. Сходи на дитячу гірку складаються з 9 сходинок. Дівчинка стоїть на 4 сходинці зверху, а хлопчик – на 4 знизу. Чи стоять діти на одній сходинці?

Закріплення назв компонентів і результату дії додавання.

Слайд 25. Завдання 10. Знайди значення сум. Склади відповідні рівності.

Графічні вправи.

Слайд 27. Графічні тренувальні вправи.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.50)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Закріплення знань складу чисел. Складання рівностей на додавання та віднімання.

Слайд 30-31. Завдання 2. Прокоментуй розв’язування. Знайди значення виразів.

3) Первинне закріплення правила додавання нуля.

Слайд 32. Завдання 3. Прочитай рівності з назвами компонентів і результату. Розбий рівності на дві групи. Що спільне в кожній групі?

Слайд 33. Завдання 4. Здогадайся, що спільне в рівностях. Що цікаве можна помітити?

Слайд 34. Завдання 5. Знайди значення виразів.

4) Формування вмінь складати рівності за схемами та малюнками.

Слайд 35. Завдання 6. Уяви, що відрізками позначено кількість шашок. Склади рівності за схемами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 36. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Про що ви дізналися на уроці?

Що повторили?

Що закріпили?

Що позначає число «нуль»?

Результатом якої арифметичної дії може бути нуль?

У якому випадку при відніманні одержуємо нуль?

 

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія. Вправа «Рюкзачок».

Було просто!

Було цікаво!

Нічого не зрозумів!

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні