Каталог матеріалів

Урок №45 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 45

Тема. Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2

Мета: закріпити розуміння суті додавання і віднімання, назви компонентів та результату дії додавання; формувати навички додавання та віднімання числа 1; ознайомити учнів зі способом додавання і віднімання числа 2; закріпити знання складу числа, уміння подавати число у вигляді суми двох доданків, виконувати додавання на основі складу числа; учити добирати сюжетний малюнок до схеми; розвивати логічне мислення; виховувати старанність, товариськість, стимулювати цікавість до світу природи, дбайливе до неї ставлення.

Очікувані результати: здобувач освіти розуміє суть додавання і віднімання, називає компоненти та результати дії додавання; вміє додавати та віднімати число 1; вміє додавати і віднімати число 2; знає склади чисел 1-10, вміє подавати число у вигляді суми двох доданків, виконувати додавання на основі складу числа; добирати сюжетний малюнок до схеми.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Гра «Математична павутинка».

Слайд 6-7. Підготовчі вправи. Гра «Математична павутинка».

б) Віршована задача.

Слайд 8. Віршована задача.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

1.Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 10. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 11-12. Хвилинка каліграфії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 13. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант (виконується в робочому зошиті).

Запишіть числа, які: менші ніж 10; більші за 4, але менші ніж 7; більші за 6, але менші ніж 10. Запишіть число, наступне до числа: 5, 8, 2, 7; попереднє до числа: 4, 9, 5, 10. Запишіть «сусідів» числа 9. Як одержати число 6 із наступного до нього числа? Як одержати число 9 із попереднього до нього числа?

Слайд 14-15. Математичний диктант.

Актуалізація назв компонентів та результату дії додавання.

Слайд 16. Завдання 1. Прочитай рівності, в яких:

перший доданок 4;

другий доданок 2;

значення суми 10.

 

Слайд 17. Завдання 2. Розглянь схему, прочитай рівність, називаючи компоненти та результат. Який відрізок позначає перший доданок? Який відрізок позначає другий доданок? Що є сумою?

Слайд 18. Завдання 3. Підкресли перший доданок однією рискою, другий доданок — двома рисками, значення суми обведи в кружок.

Актуалізація знання назви результату дії додавання, навичок додавання і віднімання числа 1.

Слайд 19. Завдання 4. Значення сум запиши ручкою, значення решти виразів — олівцем.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії..

 

Ознайомлення зі способом додавання і віднімання числа.

Слайд 20-21. Завдання 5. Пригадай, як додавати і віднімати число 2 за числовим променем. Закінчи обчислення за схемами.

Слайд 22. Додавання і віднімання числа 2.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Первинне закріплення вивченого.

Слайд 24. Завдання 6. Обчисли за зразком.

Слайд 25-26. Завдання 7. Знайди значення виразів за схемами.

Формування вмінь добирати ситуацію до схеми.

Слайд 27. Завдання 8. Добери малюнок до схеми. Склади відповідний вираз і знайди його значення. Поміркуй, чим корисні пташки.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.48)

1) Практична робота із математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Актуалізація назв компонентів та результату дії додавання.

Слайд 30. Завдання 2. Знайди значення сум. Прочитай рівності з назвами компонентів і результату. Знайди значення решти виразів.

3) Закріплення способу додавання і віднімання числа 2.

Слайд 31-32. Завдання 3. Згадай, як додавати і віднімати число 2 за числовим променем. Закінчи обчислення за схемами.

Слайд 33-35. Завдання 4. Прокоментуй розв’язування. Знайди значення решти виразів за поданими схемами.

5) Формування вмінь добирати ситуацію до схеми.

Слайд 36. Завдання 5. Добери до схеми малюнок. Склади відповідний вираз і знайди його значення.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 37. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 39. Рефлексія. Вправа «Рюкзачок».

Було просто!

Було цікаво!

Нічого не зрозумів!

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні