Каталог матеріалів

Урок №44 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Називаємо компоненти та результат дії додавання: перший доданок, другий доданок, сума.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 44

Тема. Досліджуємо склад чисел першого десятка

Мета: ознайомити з назвами компонентів дії додавання; учити користуватися термінами «перший доданок», «другий доданок», «значення суми»; ознайомити з назвою математичного виразу «сума», визначити його істотну ознаку; закріпити склад чисел 6, 7, 8; учити подавати числа у вигляді суми двох доданків; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу школярів; виховувати старанність, товариськість; прищеплювати інтерес до уроків математики.

Очікувані результати: здобувач освіти знає назви компонентів дії додавання, з термінами «перший доданок», «другий доданок», «значення суми», вміє подавати числа у вигляді суми двох доданків.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Гра «Засели будиночки».

Слайд 5. Гра «Засели будиночки».

б) Віршована задача.

Слайд 6. Віршована задача.

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть цифри.

Слайд 9. Графічний диктант (виконується в зошиті в клітинку).

Усне опитування.

Слайд 10. Усне опитування.

Усна лічба.

Слайд 11. Завдання 1. Знайди значення виразів на додавання.

Актуалізація вміння складати вираз до схеми, що ілюструє операцію обєднання чи вилучення.

Слайд 12. Завдання 2. Доповни схеми та склади за ними рівності.

Прочитай рівність на додавання.

 

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

 

1.Практична робота.

Слайд 13-14. Завдання 3. Запам’ятай, як називаються числа при додаванні.

Що цікаве в цих назвах можна помітити?

 

Закріплення назв компонентів та результату дії додавання.

Слайд 15. Завдання 4. Обведи в кружок значення сум.

Слайд 16. Завдання 5. Підкресли однією рискою перший доданок.

Слайд 17. Завдання 6. Підкресли двома рисками другий доданок.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Завдання 7. Знайди значення сум. Склади рівності за зразком.

Слайд 20 . Завдання 8. Запиши склад чисел 7 і 8. Запиши пропущені числа в рівностях.

3.Формування вміння складати або вибирати за малюнком схему та вираз.

Слайд 21. Завдання 9. Постав запитання до малюнка. Добери схему. Склади відповідну рівність.

4.Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 22. Завдання 10. Богдан нижчий за Олега, але вищий від Антона. Хто з хлопців є найвищим? найнижчим?

Слайд 23. Рухлива вправа.

Перегляд відео «Назви компонентів дії додавання» від Нової Школи.

Слайд 24. Перегляд відео «Назви компонентів дії додавання»

від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

 

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.47)

1) Практична робота із математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Актуалізація вміння складати вираз до схеми, що ілюструє операцію обєднання чи вилучення.

Слайд 27. Завдання 2. Розкажи, як доповнити схеми. Склади за схемами рівності. Прочитай рівність на додавання.

3) Практична робота.

Слайд 28-29. Завдання 3. Запам’ятай, як називаються числа при додаванні.

Що цікаве в цих назвах можна помітити?

 

4) Формування навичок додавання і віднімання чисел.

Слайд 30. Завдання 4. Знайди хибні рівності. Назви в істинних рівностях перший доданок; другий доданок; суму.

5)Формування вміння складати або вибирати за малюнком схему та вираз.

Слайд 31. Завдання 5. Добери схему до малюнка. Склади відповідну рівність.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні