Каталог матеріалів

Урок №43 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад чисел першого десятка.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 43

Тема. Досліджуємо склад чисел першого десятка

Мета: актуалізувати знання учнів складу чисел першого десятка; удосконалювати вміння на основі складу числа складати рівності на додавання, співвідносити сюжетний малюнок зі схемою та виразом розв’язання; закріпити навички написання цифр 1–9; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати інтерес до математики, цікавість до природи та дбайливе ставлення до неї.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про числа першого десятка, натуральний ряд чисел; вміє на основі складу числа складати рівності на додавання, співвідносити сюжетний малюнок зі схемою та виразом розв’язання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Гра «Допоможи їжачкові зібрати гриби».

Слайд 6. Гра «Допоможи їжачкові зібрати гриби».

б) Віршована задача.

Слайд 7. Віршована задача.

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

 

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Закріплення порядку чисел у натуральному ряді.

Слайд 11. Завдання 1. Назви числа, які: більші від 7, але менші за 10; більші від 1, але менші за 6; менші за 8, але більші від 2; менші за 10.

Закріплення знання складу чисел.

Слайд 12-14. Завдання 2. Розглянь кожний малюнок. Розбий множину фігур на підмножини відповідно до рівності. Усно склади інші рівності.

Перенесення способу запам’ятовування складу числа 10 на інші випадки.

Слайд 15-16. Завдання 3. Розглянь пари чисел, які складають число 6: число 9. Склади відповідні рівності на додавання за схемами.

Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Слайд 17. Завдання 4. Добери до кожного малюнка схему та вираз.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Формування навичок додавання і віднімання числа 1.

Слайд 19. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Розвиток логічного мислення учнів. Розв’язання задач, пов’язаних з нумерацією чисел.

Слайд 20 . Завдання 6. З’ясуй, скільки будинків розташовано між будинками

№ 4 і № 8.

Слайд 21. Завдання 7. Задача.

Слайд 22. Завдання 8. Задача.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25. Графічні тренувальні вправи.

Слайд 26. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.46)

1) Закріплення порядку чисел у натуральному ряді.

Слайд 27. Завдання 1. Упізнай числа за описами. Склади схожі загадки.

2) Перенесення способу запам’ятовування складу числа 10 на інші випадки.

Слайд 28-31. Завдання 2. Розглянь пари чисел, які складають числа 9, 8, 7, 6. Склади за схемами відповідні рівності на додавання.

3) Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Слайд 32. Завдання 3. Добери до кожного малюнка схему та вираз.

4) Формування навичок додавання і віднімання числа 1.

Слайд 33. Завдання 4. Знайди значення виразів.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні