Каталог матеріалів

Урок №42 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–10.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 42

Тема. Повторюємо числа 1-10

Мета: актуалізувати знання про числа 1–10, натуральний ряд чисел; удосконалювати вміння додавати та віднімати число 1 на основі знання нумерації чисел; учити добирати вирази до сюжетних малюнків, попередньо поставивши до них запитання; закріпити знання складу чисел першого десятка та переставний закон додавання; формувати вміння добирати пропущені числа в рівностях на основі складу чисел; розвивати логічне мислення та мовлення учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про числа 1–10, натуральний ряд чисел; вміє додавати та віднімати число 1 на основі знання нумерації чисел; добирати вирази до сюжетних малюнків, попередньо поставивши до них запитання; має поняття складу чисел першого десятка та переставний закон додавання; добирати пропущені числа в рівностях на основі складу чисел.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-6. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань. Підготовчі вправи.

а) Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

Слайд 7. Гра «Ввімкни улюблений мультфільм».

б) Віршована задача.

Слайд 8. Віршована задача.

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

 

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть кожну фігуру. Що ви знаєте про пряму? Як утворити відрізок? Як утворити промінь? Чим відрізняється відрізок від прямої? Від променя? Чим відрізняється промінь від прямої?

Усне опитування.

Слайд 11. Усне опитування.

 

ІІІ. Основна частина. Формування вмінь і навичок.

Закріплення навичок порівняння чисел.

Слайд 12. Завдання 1. Назви числа, які: більші від 7, але менші за 10; більші від 1, але менші за 6;менші за 8, але більші від 2; менші за 10.

Формування навичок додавання і віднімання числа 1 на основі розташування чисел у натуральному ряді.

Слайд 13. Завдання 2. Які числа, попередні до даних чисел, «сховалися» за аркушами?

Слайд 14. Завдання 3. З’ясуй, яке число одержимо: наступне чи попереднє до поданого. Запиши його у відповідну клітинку. Доповни рівності.

Слайд 15-17. Завдання 4. Здогадайся, на які числа «впали» листочки.

Слайд 18. Завдання 5. Відшукай та виправ помилки. Чим схожі ці помилки?

Слайд 19. Рухлива вправа.

Закріплення розуміння суті додавання і віднімання.

Слайд 20. Завдання 6. Прокоментуй малюнки. Поміркуй: треба об’єднувати чи вилучати об’єкти? Добери відповідні вирази. Усно знайди їх значення.

Закріплення знань про склад чисел.

Слайд 21-22. Завдання 7. Запиши склад чисел 9 і 10. Запиши пропущені числа в рівностях.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи.

Перегляд відео «Перегляд відео «Порівняння чисел в межах 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Перегляд відео «Порівняння чисел в межах 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.45)

Закріплення навичок порівняння чисел.

Слайд 29. Завдання 1. Назви числа, які: більші за 6, але менші від 9; більші за 2, але менші від 4; менші від 7, але більші за 3; менші від 8.

2) Формування навичок додавання і віднімання числа 1 на основі розташування чисел у натуральному ряді.

Слайд 30. Завдання 2. Прочитай кожний вираз. З’ясуй, яке число одержимо — наступне чи попереднє, за зразком. Знайди значення виразу.

Слайд 31-32. Завдання 3. Визнач, на які числа «впали» листочки.

3) Закріплення розуміння суті додавання і віднімання.

Слайд 33. Завдання 4. Прокоментуй малюнки. Поміркуй: треба об'єднувати чи вилучати об'єкти. Добери відповідні вирази. Усно знайди їх значення.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні