Каталог матеріалів

Урок №41 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо свої досягнення з теми «Числа першого десятка»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 41

Тема. Перевіряємо свої досягнення. Математичний КВК

Мета: закріпити та узагальнити знання дітей про нумерацію чисел першого десятка; формувати навички кількісної лічби; продовжувати вчити порівнювати числа на основі знань послідовності чисел у натуральному ряді, вправляти у складанні та розв’язуванні прикладів на додавання та віднімання; розвивати логічне мислення, пізнавальну самостійність, творчу активність; виховувати працелюбність, почуття дружби.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про нумерацію чисел першого десятка; має навички кількісної лічби; вміє порівнювати числа на основі знань послідовності чисел у натуральному ряді, складати та розв’язувати приклади на додавання та віднімання.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Форма проведення: математичний КВК.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-6. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина. Завдання КВК.

Завдання 1. Команда «Кмітливі».

Слайд 7-9. Завдання 1. Розминка. Геометрична хвилинка. Члени команди називають геометричні фігури. Визначають ознаку, що змінюється, продовжують послідовність.

Завдання 2. Розподіліть множину на дві підмножини за трьома ознаками. Складіть до кожного малюнка дві рівності на додавання, дві рівності на віднімання.

Слайд 10. Завдання 2. Розподіліть множину на дві підмножини за трьома ознаками. Складіть до кожного малюнка дві рівності на додавання, дві рівності на віднімання.

Завдання 3. Гра-розмальовка «Схованки». На малюнку слід знайти та зафарбувати всі цифри, визначити їхню кількість.

Слайд 11. Завдання 3. Гра-розмальовка «Схованки». На малюнку слід знайти та зафарбувати всі цифри, визначити їхню кількість.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Завдання 4. Творчо-дизайнерський конкурс. Аплікація із геометричних фігур (для кожної команди).

Слайд 13. Завдання 4. Творчо-дизайнерський конкурс. Аплікація із геометричних фігур (для кожної команди).

Завдання 5. Складіть з цеглинок LEGO найбільшу кількість цифр за визначений час (для кожної команди).

Слайд 14. Завдання 5. Складіть з цеглинок LEGO найбільшу кількість цифр за визначений час (для кожної команди).

Завдання 6. Конкурс капітанів біля дошки. Розшифруйте, складіть рівності та обчисліть їх (для І, ІІ, ІІІ команди).

Слайд 16. Рухлива вправа.

IІІ. Додаткові завдання з підручника (с.44)

Завдання 1. Назвіть пропущені числа.

Слайд 17. Додаткові завдання з підручника. Завдання 1. Назвіть пропущені числа.

Завдання 2. Згадайте склад чисел. Які числа пропущені?

Слайд 18. Додаткові завдання з підручника. Завдання 2. Згадайте склад чисел. Які числа пропущені?

Завдання 3. Позначте кількість ґудзиків числом. Назвіть найменше число.

Слайд 19. Додаткові завдання з підручника. Завдання 3. Позначте кількість ґудзиків числом. Назвіть найменше число.

Завдання 4. Чаклун перетворив числа на літери. Спробуй «розчаклувати» числа та порівняти їх.

Слайд 20. Додаткові завдання з підручника. Завдання 4. Чаклун перетворив числа на літери. Спробуй «розчаклувати» числа та порівняти їх.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Слайд 21. Підсумок змагань. Оголошення результатів. Нагородження учасників.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 22. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні