Каталог матеріалів

Урок №40 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 10.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 40

Тема. Досліджуємо склад числа 10

Мета: формувати поняття про склад числа 10; учити подавати число 10 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 10; учити складати рівності на додавання і віднімання на основі складу числа 10; провести пропедевтичну роботу щодо вивчення переставного закону додавання та взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання шляхом складання рівностей за кісточками доміно та схемами; розвивати логічне мислення учнів.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про склад числа 10; вміє подавати число 10 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 10; складати рівності на додавання і віднімання на основі складу числа 10.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 5-6. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 8. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усне опитування.

Слайд 9. Усне опитування.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Актуалізація знань про сутність додавання і віднімання.

Слайд 10. Завдання 1. Розглянь пари чисел, які складають число 10. Що цікаве можна помітити? Запиши відповідні рівності на додавання.

Ознайомлення зі складом числа 10. Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 11. Завдання 2. Попрацюй з геометричними фігурами. Досліди склад числа 10. Заповни таблицю. Перевір, чи правильно проілюстровано склад числа 10. Усно склади відповідні рівності на додавання та віднімання.

Закріплення розуміння складу числа 10.

Слайд 12-19. Завдання 3. Домалюй стільки намистин, щоб їх стало 10.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Формування вмінь складати рівності на додавання та віднімання.

Слайд 21. Завдання 4. Розглянь пари чисел, які складають число 10. Що цікаве можна помітити? Запиши відповідні рівності на додавання.

Слайд 22. Завдання 5. Обведи лінією кісточки доміно, які ілюструють склад числа 10.

Слайд 23-25. Завдання 6. Склади за кожною схемою рівності на додавання і віднімання.

Формування вмінь зображувати описану ситуацію схематично, складати за нею рівність.

Слайд 26. Завдання 7. На кущі було 7 ягід. 5 ягід з’їв равлик. Виконай відповідну схему. Запиши рівність, за якою дізнаємося, скільки ягід залишилося на кущі.

Слайд 27. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 28. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 29-30. Графічні тренувальні вправи.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 31. Перегляд відео «Склад числа 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 32. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.43)

1) Робота з математичними матеріалами.

Слайд 33. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Ознайомлення зі складом числа 10.

Слайд 34. Завдання 2. Виклади 10 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 10. Склади відповідні рівності на додавання та віднімання.

3) Закріплення розуміння складу числа 10.

Слайд 35. Завдання 3. Розглянь пари чисел, які складають число 10. Що цікаве можна помітити? Запиши відповідні рівності на додавання.

Слайд 36. Завдання 4. З’ясуй, які кісточки доміно ілюструють склад числа 10.

4) Формування вмінь складати рівності за схемами.

Слайд 37-39. Завдання 5. За кожною схемою склади рівності на додавання і віднімання.

5) Формування вмінь добирати до схеми малюнок.

Слайд 40. Завдання 6. Добери до схеми малюнок.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 41. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 42. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Потяг вражень».

Слайд 43. Рефлексія «Потяг вражень».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні