Каталог матеріалів

Урок №39 для 1 класу з математики за Н.П. Листопад - Вирази. Сума. Різниця

«____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. Н. Листопад».

Урок №39

Тема. Вирази. Сума. Різниця.

Мета: закріплювати знання дітей про назви компонентів дій додавання та віднімання; вміння складати та розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до часу; формувати вміння раціонально та з користю витрачати свій час.

Очікувані результати: знає як обчислювати вирази; називає компоненти додавання та віднімання; вміє користуватися числовим відрізком під час розв’язування прикладів на віднімання та додавання; вміє складати, читати й розв’язувати приклади на віднімання та додавання за малюнками і числовим відрізком, за схемами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», смужки «математичні штанги».

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, технологічна.

 

 

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Математичні приклади. Гра «Відгадай мультфільм».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Робота над загадкою.

Слайд 5. Вправа «Терези».

Слайд 6. Вправа «Терези».

Слайд 7. Актуалізація знань про компоненти дії додавання і віднімання.

Слайд 8. Мотивація навчальної діяльності.

 

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

ІІ. Основна частина.

Ознайомлення із виразами.

Слайд 10. Робота з підручником. Вирази.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

 

Поняття про суму та різницю чисел.

Слайд 12. Робота з підручником. Сума чисел.

Слайд 13. Робота з підручником. Різниця чисел.

Слайд 14. Робота з підручником. Різниця та сума чисел.

Слайд 15. Робота з підручником. Складання вираза за малюнком.

Слайд 16. Робота з підручником. Складання вираза за малюнком.

Слайд 17. Цікаві факти.

Слайд 18. Гра «Кубика рубика»

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

 

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20-21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Робота в зошиті.

Слайд 24. Робота в зошиті.

Слайд 25. Пальчикова гімнастика.

 

Слайд 26. Робота в зошиті.

Слайд 27. Робота в зошиті.

Слайд 28. Рухлива вправа.

Слайд 29. Логічне завдання.

Слайд 30. Логічне завдання.

 

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

 

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 32. Робота з конструктором «LEGO».

Слайд 33. Рефлексія. Вправа «Чарівний кубик»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні