Каталог матеріалів

Урок №39 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 39

Тема. Порівнюємо числа

Мета: актуалізувати вміння порівнювати числа різними способами, поняття «натуральний ряд чисел», розуміння додавання та віднімання числа 1, визначаючи попереднє чи наступне число; формувати вміння добирати до малюнка схему та рівність; провести пропедевтичну роботу щодо вивчення переставного закону додавання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати інтерес до математики.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати числа різними способами, розуміє поняття «натуральний ряд чисел», розуміння додавання та віднімання числа 1, визначаючи попереднє чи наступне число; вміє добирати до малюнка схему та рівність.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 10. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Актуалізація поняття натурального ряду чисел.

Слайд 11. Завдання 1. Віднови натуральний ряд чисел.

Порівняння чисел за їх місцем у натуральному ряді.

Слайд 12. Завдання 2. Перевір, чи правильно учень порівняв числа.

Порівняння чисел на основі їх складу.

Слайд 13. Завдання 3. Розфарбуй зеленим олівцем листочки з числами, які менші ніж 6; жовтим – листочки з числами, які більші за 6.

Слайд 14-16. Завдання 4. Пригадай склад поданих чисел. До кожного малюнка усно склади рівності за схемою: .

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Завдання 5. Порівняй числа. Які способи порівняння чисел ти знаєш? Який із них здається тобі найлегшим?

Формування вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 19-20. Завдання 6. Встав у рівності пропущені числа.

Слайд 21. Завдання 7. Розглянь кожний вираз. З’ясуй, яке число одержимо: наступне чи попереднє до поданого. Запиши його у відповідну клітинку. Доповни рівності.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 22. Завдання 8. Учні розглядали зображення баобаба, банана і барбариса. Банан — не дерево і не кущ. Баобаб — не кущ і не трава. Установи відповідності, з’єднай на схемі відповідні пари.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи.

Перегляд відео «Перегляд відео «Число і цифра 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Перегляд відео «Число і цифра 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.42)

1) Актуалізація поняття натурального ряду.

Слайд 29. Завдання 1. Віднови відрізок натурального ряду чисел.

2) Порівняння чисел різними способами.

Слайд 30. Завдання 2. Порівняй числа. Які способи порівняння чисел ти знаєш? Який із них для тебе легший?

3) Формування вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 31. Завдання 3. Прочитай кожний вираз. З'ясуй, яке число одержимо – наступне чи попереднє, за зразком. Знайди значення виразу.

4) Закріплення знань про склад чисел.

Слайд 32-33. Завдання 4. Згадай склад чисел. для кожного випадку склади рівності за схемою : .

5) Формування вмінь складати рівності за малюнками та схемами.

Слайд 34. Завдання 4. Доповни схеми до малюнків. Склади відповідні рівності.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Потяг вражень».

Слайд 38. Рефлексія «Потяг вражень».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні