Каталог матеріалів

Урок №38 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 38

Тема. Вивчаємо число 10

Мета: формувати поняття про число 10; учити писати цифру 0 і позначати число 10 двома цифрами — 1 і 0, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 10, з місцем числа 10 у натуральному ряді; ввести в мовлення учнів термін «натуральний ряд чисел»; формувати вміння складати рівності на додавання і віднімання за малюнком або схемою, складати рівності на додавання на основі складу чисел 2–9, виконувати додавання і віднімання числа 1, порівнювати числа логічним способом; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про число 10; вміє писати цифру 0 і позначати число 10 двома цифрами — 1 і 0, співвідносити число предметів і цифру; розуміє способи утворення числа 10, місце числа 10 у натуральному ряді; складати рівності на додавання і віднімання за малюнком або схемою, складати рівності на додавання на основі складу чисел 2–9, виконувати додавання і віднімання числа 1, порівнювати числа логічним способом.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 10. Математичний диктант.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям натурального ряду чисел і числом 10.

Слайд 11. Завдання 1. Скільки чисел перед числом 9? Які числа йдуть за числом 9? Розкажи, що ти знаєш про число 9.

Слайд 12. Завдання 2. Прочитай перші десять чисел у натуральному ряді в прямому порядку; зворотному порядку.

Слайд 13. Завдання 3. Поясни, як одержати число 10. Чи знаєш ти наступне число за числом 10? Розглянь, як одержати число 10 із наступного за ним числа.

Закріплення уявлень про сутність додавання і віднімання.

Слайд 14-16. Завдання 4. Поміркуй, за якою ознакою множину фігур розподілено на підмножини в кожному випадку. Склади рівності за кожним малюнком.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Робота з числовим рядом.

Слайд 18. Завдання 5. Розглянь числовий ряд. Скільки чисел перед числом 4? Скільки чисел після числа 4?

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 19. Завдання 6. У поїзді 10 вагонів. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Хлопчик сів у п'ятий вагон. Визнач, скільки вагонів попереду цього вагона і скільки позаду.

Слайд 20. Завдання 7. У поїзді 10 вагонів. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Хлопчик сів у п'ятий вагон. Визнач, скільки вагонів попереду цього вагона і скільки позаду.

Слайд 21. Рухлива вправа.

5 Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 22. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 23. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Число і цифра 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 24. Перегляд відео «Число і цифра 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.41)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Ознайомлення з поняттям натурального ряду чисел і числа 10.

Слайд 27. Завдання 2. Поясни, як одержати число 10. Чи знаєш ти наступне число за числом 10? Розглянь, як одержати число 10 із наступного за ним числа.

3) Робота з геометричними фігурами.

Слайд 28. Завдання 3. Визнач, скільки геометричних фігур кожного виду.

4) Удосконалення вміння добирати схеми до малюнків.

Слайд 29. Завдання 4. До кожного малюнка добери схему.

5) Закріплення знань про склад чисел.

Слайд 30. Завдання 5. Віднови склад чисел.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Потяг вражень».

Слайд 33. Рефлексія «Потяг вражень».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні