Каталог матеріалів

Урок №37 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–9.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 37

Тема. Повторюємо числа 1-9

Мета: актуалізувати знання учнів про числа 1–9, склад чисел 7–9; продовжувати вчити порівнювати числа, визначати істинні та хибні нерівності, пояснювати свій вибір; розвивати вміння аналізувати малюнок та добирати до нього схему та вираз; учити орієнтуватися у таблиці; розвивати логічне мислення та мовлення учнів;

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про числа 1-9; склад чисел 7-9, порівнювати числа, визначати істинні та хибні нерівності, пояснювати свій вибір; розвивати вміння аналізувати малюнок та добирати до нього схему та вираз.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Розгляньте та назвіть кожну геометричну фігуру.

Усне опитування.

Слайд 10. Усне опитування.

Робота на числовому промені.

Слайд 10-11. Завдання 1. Назви числа, які:

1) більші за 2, але менші від 6;

2) менші від 9, але але більші за 4;

3) більші за 7, але менші від 9.

 

Повторення прийому додавання і віднімання числа 1.

Слайд 12. Завдання 2. Які числа, попередні до даних чисел, «сховалися» за аркушами?

Слайд 13. Завдання 3. Знайди хибні нерівності. Виправ помилки. Згадай склад відповідних чисел.

Актуалізація знань про склад чисел. Закріплення вмінь складати рівності на додавання та віднімання.

Слайд 14. Завдання 4. З’ясуй, які числа пропущено. Запиши їх.

Формування вміння порівнювати числа логічним способом.

Слайд 15. Завдання 5. Порівняй числа за їх складом, користуючись схемами.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Актуалізація знань про склад чисел.

Слайд 17-19. Завдання 6. Поміркуй, за якою ознакою множину фігур розподілено на підмножини в кожному випадку. Склади рівності за кожним малюнком.

Закріплення поняття: хибні та істинні рівності.

Слайд 20. Завдання 7. Знайди хибні рівності та перетвори їх на істинні.

Вміння обирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Слайд 21. Завдання 8. Добери до кожного малюнка схему та вираз.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24-25. Графічні тренувальні вправи.

Перегляд відео «Перегляд відео «Число 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 26. Перегляд відео «Число 10» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Рухлива вправа.

ІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.41)

1) Робота на числовому промені

Слайд 28. Завдання 1. Назви числа:

1) більші за 4, але менші від 9;

2) менші від 9, але але більші за 7;

3) більші за 5, але менші від 8.

 

2) Закріплення поняття: хибні та істинні рівності.

Слайд 29. Завдання 2. Знайди хибні рівності. У чому помилки?

3) Закріплення знань про склад чисел.

Слайд 30. Завдання 3. Згадай склад числа.

4) Удосконалення вміння добирати схеми та вирази до малюнків.

Слайд 31. Завдання 4. До кожного малюнка добери схему та вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Потяг вражень».

Слайд 35. Рефлексія «Потяг вражень».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні