Каталог матеріалів

Урок №37 для 1 класу з курсу "Я досліджую світ" за Гільберг Т. Г. - Досліджуємо властивості повітря

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Я досліджую світ. Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич (2018)»

 

Урок №37. Тема «Досліджуємо властивості повітря»

Очікувані результати: учні формують уявлення про повітря та його властивості; засвоюють знання на практиці; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах та в групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення про повітря та його властивості; учити досліджувати; вчити мовленнєвої культури; вдосконалювати навички аналізу ситуації і дотримання правил поведінки; розвивати діалогічне мовлення, пам'ять, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; сприймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, будувати діалог, співпрацювати в парі та в групі, виконувати розумові операції й практичні дії;

загальнокультурної: розвивати культуру міжособистих відносин, толерантну поведінку;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: оволодіння навичками стосунків; розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, в групі; виховувати чемність, повагу до старших та однолітків;

інформаційної: вчити орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; розвивати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з дослідів, підручника та медіа; вдосконалювати уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

здоров’язберігаючої: формувати навички дбайливого ставлення збереження навколишнього середовища; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, навички попередження травматизму.

Обладнання та наочність: мультимедійна презентація, цеглинки LEGO.

Хід уроку

  • Організаційно-мотиваційний етап

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату в класі.

Слайд 3. Ранкове коло.

  • Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 4. Поміркуйте.

Повідомлення теми і мети уроку

  • Сьогодні поговоримо про повітря. А також дізнаємось про його властивості і чому важливо його оберігати.
  • Вивчення нового матеріалу

Слайд 5. Робота з підручником

Слайд 6.  Працюємо в групах

  • Слайд 7. Працюємо в групах
  • Слайд 8. Працюємо в групах

Слайд 9. Слухаємо. Розповідаємо.

Слайд 10. Працюємо в групах

Фізкультхвилинка

Слайд 11. Рухлива вправа.

Робота в зошитах.

Слайд 13. Сторінка 36. Вправа 1.

Слайд 14. Сторінка 36. Вправа 2.

Слайд 15. Сторінка 36. Вправа 3. Проведи дослід.

Фізкультхвилинка

Слайд 16. Рухлива вправа.

Закріплення вивченого

Слайд 17. Хвилинка – цікавинка

Усвідомлення набутих знань

Слайд 18. Висновок

Слайд 25. Інтерактивна вправа.

Рефлексія

Слайд 36. Рефлексія «Мій настрій».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні