Каталог матеріалів

Урок №36 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 9.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 36

Тема. Досліджуємо склад числа 9

Мета: актуалізувати знання учнів про число 9; дослідити склад числа 9; учити порівнювати числа логічним способом на основі знання складу чисел; удосконалювати вміння складати за графічною схемою рівності на додавання та віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про число 9; склад числа 9, вміє складати за графічною схемою рівності на додавання та віднімання.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 8. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усна лічба.

Слайд 8. Усна лічба.

Актуалізація уявлень про сутність додавання і віднімання.

Слайд 10-11. Завдання 1. Усно склади вираз за кожною схемою.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі складом числа 9.

Слайд 12. Завдання 2. Попрацюй з геометричними фігурами. Досліди склад числа 9. Заповни таблицю. Перевір, чи правильно проілюстровано склад числа 9. Усно склади відповідні рівності на додавання і віднімання.

Закріплення знань про склад числа 9.

Слайд 13 Завдання 3. Обведи лінією кісточки доміно, які показують склад числа 9.

Удосконалення вміння складати рівності за схемами.

Слайд 14. Завдання 4. Склади за кожною схемою рівності на додавання і віднімання.

Опрацювання вміння добирати схему та вираз до малюнка.

Слайд 15. Завдання 5. Добери до кожного малюнку схему і вираз.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Формування вмінь порівнювати числа двома способами: за їх розташуванням на числовому промені та логічним способом.

Слайд 17. Завдання 6. Порівняй числа.

Слайд 18. Завдання 7. Порівняй числа за їх складом, користуючись схемами.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 19. Завдання 8. Василь, Олег та Іван змагалися з бігу. Хто з них прибіг першим, хто — другим, а хто — третім, якщо Василь прибіг не першим і не другим, а Іван — не другим?

Слайд 20. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 22. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 23. Перегляд відео «Склад числа 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.39)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Склад числа 9.

Слайд 26. Завдання 2. Виклади 9 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 9. Склади відповідні рівності на додавання і віднімання.

3) Закріплення знань про склад числа 9.

Слайд 27. Завдання 3. З'ясуй, які кісточки доміно ілюструють склад числа 9.

4) Удосконалення вміння складати рівності за схемами.

Слайд 28. Завдання 4. За кожною схемою склади рівності на додавання і віднімання.

5) Закріплення вмінь порівнювати числа в межах 9.

Слайд 29. Завдання 5. Порівняй числа.

6) Формування вмінь порівнювати числа двома способами.

Слайд 30. Завдання 6. Порівняй числа за їх складом, користуючись схемами.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 33. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні