Каталог матеріалів

Урок №35 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 35

Тема. Порівнюємо числа

Мета: формувати поняття про число 9; закріпити знання способу порівняння чисел за їхнім розташуванням на числовому промені; ознайомити учнів із логічним способом порівняння чисел на основі їхнього складу; учити зображувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків, користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу», «рівність», «нерівність»; закріпити знання складу чисел 2–8; формувати вміння складати рівності на додавання та віднімання за окремим випадком складу числа та додавати-віднімати число 1 на основі порядку чисел у натуральному ряді; розвивати логічне мислення, мовлення учнів, графічні навички; виховувати старанність, дбайливе ставлення до природи.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про число 9; знання способу порівняння чисел за їхнім розташуванням на числовому промені; вміє зображувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків, користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу», «рівність», «нерівність»; має знання складу чисел 2–8; вміє складати рівності на додавання та віднімання за окремим випадком складу числа та додавати-віднімати число 1 на основі порядку чисел у натуральному ряді.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 8. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Математичний диктант.

Слайд 8. Математичний диктант.

Актуалізація способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 10. Завдання 1. Учень мав підкреслити числа, менші за 9. Відшукай помилку.

Слайд 11. Завдання 2. Учениця мала підкреслити числа, більші від 4, але менші за 9. Чи правильно виконано завдання?

Слайд 12. Завдання 3. Порівняй числа.

3) Завдання № 4 виконується колективно. Виконуючи це завдання, учні також актуалізують поняття «нерівність», «істинна нерівність», «хибна нерівність».

Слайд 13. Завдання 4. З'ясуй, які нерівності хибні. Чому нерівності хибні? Поясни свою думку.

Слайд 14. Завдання 5. Завдання 5. Запиши в порядку збільшення числа:

5, 7, 2, 9, 1, 8, 4.

Актуалізація знання про склад чисел.

Слайд 15. Завдання 6. Попрацюй із кісточками доміно.

Слайд 16. Завдання 7. Згадайте склад чисел 8, 7, 6. Які числа пропущено? Запишіть їх.

Слайд 17. Рухлива вправа.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з логічним способом порівняння чисел – на основі їх складу.

Слайд 18. Завдання 8. Числа можна порівнювати за їх складом. Закінчи міркування.

Формування вміння схематично зображувати описані ситуації.

Слайд 19. Завдання 9. У хлопчика було 4 цукерки. Друг дав йому ще 2. Виконай схему, покажи, скільки цукерок стало в хлопчика. Добери відповідний вираз. Знайди його значення.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 21. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 22-23. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 243. Перегляд відео «Склад числа 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.37)

1) Актуалізація способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 26. Завдання 1. Порівняй числа.

Слайд 27. Завдання 2. Запиши в порядку збільшення числа: 9, 4, 1, 8, 6.

2) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 28. Завдання 3. Попрацюйте із математичними матеріалами.

3) Ознайомлення з логічним способом порівняння чисел – на основі їх складу.

Слайд 29. Завдання 4. Прокоментуй записи. Спробуй закінчити міркування.

4) Формування вміння схематично зображувати описані ситуації.

Слайд 30-31 Завдання 5. До кожного малюнка добери схему та вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 35. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні