Каталог матеріалів

Урок №34 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 9.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 34

Тема. Вивчаємо число і цифру 9

Мета: формувати поняття про число 9; учити співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способами утворення числа 9; учити писати цифру 9; формувати вміння складати вираз до малюнка та зображувати виконані дії у схемі; розвивати логічне мислення, мовлення учнів, графічні навички; стимулювати цікавість до навколишнього світу; виховувати старанність, охайність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти має поняття про число 9; вміє співвідносити число предметів і цифру; ознайомлений зі способами утворення числа 9; вміє писати цифру 9; складати вираз до малюнка та зображувати виконані дії у схемі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича, технологічна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10, від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 9. Геометрична хвилинка. Назвіть кожну фігуру. Якого кольору ламані лінії? Криві? Замкнена крива? Пряма лінія? Що ви про них знаєте?

Усне опитування.

Слайд 10. Усна лічба.

Актуалізація порядку розташування чисел на числовому промені.

Слайд 11-12. Завдання 1. Усно склади вирази за схемами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 9. Позначення числа цифрою 9.

Слайд 13. Завдання 2. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку?

Визначення місця числа 9 у натуральному ряді. Способи одержання числа 9.

Слайд 14. Завдання 2. Визначення місця числа 9 у натуральному ряді. Способи одержання числа 9. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа обєктів.

Слайд 15. Завдання 3. Допоможи папузі «зібрати» плоди в кошики.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 17. Завдання 4. Попрацюйте з геометричними фігурами.

Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Слайд 18. Завдання 5. Добери до кожного малюнка схему та вираз.

Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання за малюнком.

Слайд 19-20. Завдання 6. Склади за кожною схемою рівності на додавання і віднімання.

Розвиток логічного мислення учнів.

Слайд 21 Завдання 7. Серед звірів гучним голосом вирізняються бегемот, лев і крокодил. Бегемот реве гучніше за лева, але тихіше від крокодила. Чий рик є найгучнішим? найтихішим? Обери відповідні схеми.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Написання цифри 9. Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 23. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 24. Методика написання цифри 8. Розгляньте рукописну цифру 8.

З яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 8 у повітрі.

 

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Перегляд відео «Число і цифра 9» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.37)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Формування поняття про число 9. Позначення числа цифрою 9.

Слайд 30. Завдання 2. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників і кругів на малюнку?

3) Визначення місця числа 9 у натуральному ряді. Способи одержання числа 9.

Слайд 31. Завдання 2. Визначення місця числа 9 у натуральному ряді. Способи одержання числа 9. Числовий промінь.

2) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 32. Завдання 3. Попрацюйте із математичними матеріалами.

3) Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка.

Слайд 33-34. Завдання 5. Добери до кожного малюнка схему та вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36-37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 38. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні