Каталог матеріалів

Урок №33 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–8.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 33

Тема. Повторюємо числа 1-8

Мета: учити на основі практичної дії об’єднання елементів двох множин та виключення частини елементів множини представляти арифметичними діями додавання та віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, поняттями «вираз», «значення виразу»; учити складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2 – 8; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє користуватися знаками додавання та віднімання, поняттями «вираз», «значення виразу»; складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2 – 8.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 5. Порядкова лічба від 1 до 10, (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 6. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 7. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усна лічба.

Слайд 8. Усна лічба.

Актуалізація розуміння сутності додавання та віднімання.

Слайд 9-11. Завдання 1. Усно склади вирази за схемами.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення складу числа. Формування вмінь складати по дві рівності на додавання і віднімання.

Слайд 12. Завдання 2. Знайди значення виразів у першому стовпчику. Склади рівності до решти кісточок доміно.

2) Завдання № 3виконується з коментарем.

Слайд 13-14. Завдання 3. Запиши склад чисел. Доповни істинні рівності.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Формування вмінь добирати до схеми відповідний вираз.

Слайд 16. Завдання 4. Добери до кожної схеми відповідний вираз. Усно знайди значення дібраних виразів.

Формування навичок порівняння чисел.

Слайд 17. Завдання 5. Назви числа, які: більші від 3, але менші за 8; більші від 5, але менші за 8; менші за 10, але більші від 5; менші за 4, але більші від 1.

Формування навичок додавання та віднімання.

Слайд 18. Завдання 6. Допоможи дітям знайти свої рюкзачки.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 20. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 21-22. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 23. Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.36)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Актуалізація розуміння сутності додавання та віднімання.

Слайд 26-28. Завдання 2. Усно склади вирази за схемами.

3) Закріплення складу чисел.

Слайд 29-30. Завдання 3. До кісточок доміно склади можливі рівності.

Слайд 31. Завдання 4. Згадай склад числа 8. Визнач, які числа пропущено в таблиці та рівностях.

4) Формування вмінь добирати до схеми відповідний вираз.

Слайд 32-34. Завдання 5. До кожної схеми добери вираз.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 37. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні