Каталог матеріалів

Урок №32 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 8.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 32

Тема. Досліджуємо склад числа 8

Мета: формувати поняття про склад числа 8; учити подавати число 8 у вигляді суми двох доданків; формувати вміння користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу», «рівність»; учити знаходити значення виразів на додавання та віднімання числа 1 на основі знання місця розташування чисел у натуральному ряді; проводити підготовчу роботу до ознайомлення з переставним законом додавання та взаємозв’язку дій додавання та віднімання в ході складання до схем рівностей на додавання та віднімання; розвивати логічне мислення, математичне мовлення учнів; виховувати старанність, товариськість.

Очікувані результати: здобувач освіти отримує поняття про склад числа 8; вміє користуватися знаками додавання та віднімання, термінами «вираз», «значення виразу», «рівність»; знаходити значення виразів на додавання та віднімання числа 1 на основі знання місця розташування чисел у натуральному ряді.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Актуалізація знань.

Слайд 8. Порядкова лічба від 1 до 10, від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Слайд 9. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Геометрична хвилинка.

Слайд 10. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Усна лічба.

Слайд 11. Усна лічба.

Актуалізація розуміння сутності додавання та віднімання.

Слайд 12-15. Завдання 1. Обведи числа, які розташовані не на своїх місцях.

ІІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки».

Слайд 16. Завдання 2. Попрацюй з геометричними фігурами. Досліди склад числа 8. Зафарбуй кружки так, щоб показати склад числа 8.

Слайд 17. Завдання 3. Обведи замкненою кривою кісточки доміно, які показують склад числа 8. Усно склади відповідні рівності.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Формування вмінь додавати і віднімати число 1.

Слайд 19. Завдання 4. Запиши числа від 1до 8. Знайди значення виразів.

Удосконалення вміння порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені.

Слайд 20. Завдання 5. Прочитай істинні рівності. Виправ помилки.

Формування навичок додавання та віднімання за числовим променем.

Слайд 21. Завдання 6. Знайди значення виразів за числовим променем.

Слайд 22. Завдання 7. Що спільне в схемах? До кожної схеми склади рівності.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 24. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 25-26. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 27. Перегляд відео «Склад числа 8» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.35)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Слайд 29. Завдання 1. Попрацюйте із математичними матеріалами.

2) Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки».

Слайд 30. Завдання 2. Виклади 8 кружків. Переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 8. Склади відповідні рівності на додавання і віднімання.

3) Закріплення складу чисел 8.

Слайд 31. Завдання 3. З'ясуй, які кісточки доміно показують склад числа 8. Усно склади відповідні рівності.

Слайд 32. Завдання 4. Що спільне в схемах? До кожної схеми склади дві рівності на додавання та дві – на віднімання.

Слайд 33. Завдання 5. Знайди значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд 34. Завдання 6. Виклади картки з числами від 1 до 8 у порядку збільшення чисел. Знайди значення виразів.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 35. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 36. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 37. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні